Проектни отчети

Първа фокус-група по проекта на професионалисти в образованието

На 24 октомври 2022 г. в John Wesley Theological College бе проведена първата онлайн групова дискусия на професионалисти във висшето образование за обучение на учители относно възможностите за сътрудничество с училища в неравностойно положение. Фокус групата включваше шестима участници от окръг Боршод-Абауй-Земплен (Унгария), представляващи висши педагогически институти, както и регионални училища.