Актуално

Броят на децата, които не посещават училище във Великобритания, се увеличава с една четвърт

117 000 деца не са били записани в училище и не са получавали подходящо образование на друго място в определен момент през миналата година. Данните са за Обединеното кралство.

Почти 120 000 деца са “липсвали” от образователната система в определен момент през миналата година, което е увеличение с почти една четвърт.

Децата, които липсват в училище, са официално обозначени като такива, които “не са регистрирани като ученици в училище и не получават подходящо образование, освен в училище”.

Данните, публикувани от правителството, сочат, че 117 100 деца са били считани за липсващи в образованието в определен момент през 2022-23 г., в сравнение с 94 900 през предходната година.

Шест процента от децата, които липсват в училище, имат план за образование, здравеопазване и грижи за специални нужди, докато в национален мащаб този процент е 4. Вероятността те да имат план за закрила на детето също е над два пъти по-голяма.

При лицата, които не са посещавали училище в деня на преброяването през октомври миналата година в 11% от случаите основната причина е била преместване извън страната, а в 9% – преместване извън района на местната власт.

В 8% от случаите обаче детето е очаквало резултат от кандидатстване за училище, а 6% са били свързани с “неподходящо” домашно образование. За първи път се събират данни за основните причини.

Източник