Inclusion4Schools

Партньорство между училища и общности за преодоляване на неравенството и изключването: преобразуващи практики на сегрегирани училища

Нашата мисия

In the EU, around 100 million people live in households at risk of poverty and exclusion today. Even though schools have a significant role in overcoming social inequalities, their role should not be overestimated. The traditional school was a cornerstone of social mobility in the 19th and 20th centuries, but its structures, which are difficult to adapt to the challenges of the new millennium, are increasingly leading to the conservation of social inequalities.

If we think of an adaptive school system, communities must play a greater role in supporting schools especially in underprivileged aeras. Without strengthening solidarity, we will not be able to cope with the challenges of the near future: the foreseeable environmental, economic and social crises may result in the deepening of social inequalities and the erosion of our democratic institutions.

Behind the name Inlcusion4Schools is the idea of social cohesion and integration in a dual sense: supporting inclusive pedagogy within public education and supporting segregated schools to create a more cohesive educational system.

The central objective of Inclusion4Schools is to support segregated schools in underprivileged regions, in the formation of bonds with their immediate social environments. Our aim is to facilitate the emergence of solidary and inclusive school communities. In order to promote and strengthen such a vision of communality we will support and coordinate the cooperation between teachers, students, parents, social workers, municipal workers, civil activists, researchers and policy makers. To create transformative school-community partnerships in marginalized social contexts, we need spaces of dialogue, where the different actors can engage together with the public issue of education. Our goal is to facilitate the emergence of transformative educational practices within these school communities, and to establish an international network among them for the sake of disseminating and sharing transformative knowledge and praxis.

The consortium partners of the project are from Albania, Bulgaria, Hungary and Slovakia, but with our activities we would like to reach out to a worldwide audience, trying to make a difference in education. With our project we intend to contribute to the European initiatives and interventions that aim at reversing inequalities through enhancing the cooperation between local, regional and transnational school communities.

Повече
Информационен ден по проекта в Албания

Публикувано от: RCISD

08.06.2022

Албания

вкрючване за училищата

Деца

образование

събитие

Планът за действие за цифрово образование на ЕС

Публикувано от: RCISD

03.06.2022

digital

Деца

Енропейски съюз

образование

цифрово образование

Защо преодоляването на изключванията от училище не е лесно

Публикувано от: RCISD

18.05.2022

Деца

образование

образователни политики

специални образователни потребности

специалнин нужди

Проведохме първото си събитие за мозъчни тръстове в Унгария

Публикувано от: RCISD

03.05.2022

think tank

включване

образователни политики

социални неравенства

събитие

Информационни дни по проект Inclusion4Schools

Публикувано от: RCISD

09.04.2022

Добри практики и потенциал в образователното включване и десегрегацията

Публикувано от: RCISD

06.04.2022

conference

international

включване

вкрючване за училищата

образование

социални неравенства

Събития

Нашите партньори

Партньорски проекти

Нашият консорциум


Our team


Нашата общност

schools, universities, municipalities, NGO-s, research institutes, think tanks & more partners

Нашите постижения

Академични и професионални резултати

D1.1 Доклад от първоначалния етап от събиране на данни за последващ анализ на социалното въздействие

Този доклад представя резултатите от проучване на институции и учебни заведения за деца в неравностойно положение в страните партньори по проекта Inclusion4Schools, Албания, България и Унгария. Проучването се проведе в рамките на Задача 1.2 от първия работен пакет на проекта от януари до октомври 2021 г. Целта на проучването е да се подготви анализ на […]

Свали

Проектът стартира

Въпреки Ковид кризата, проектът Inclusion4schools беше успешно стартиран на 1 ноември 2020 г. Проектът, чието пълно наименование е „Партньорство между училища и общности за преодоляване на неравенството и изключването: трансформационни практики на сегрегирани училища“, се изпълнява с подкрепата на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

Свали

Нашите постижения

Проектни отчети

D6.2. Инструменти за онлайн комуникация: уебсайт, Фейскбук, Туитър, Линкедин, Инстаграм, Ютюб

Резултат „D6.2 Инструменти за онлайн комуникация: уебсайтФейскбук, Туитър, Линкедин, Инстаграм, Ютюб“ е насочен към онлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. Онлайн комуникацията служи за предаване на посланията на проекта до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, която да се бори срещу сегрегацията и да споделя знания за най-добрите практики на приобщаване, […]

Свали

D6.3. Офлайн комуникационни материали

Резултат „D3.2 офлайн комуникационни материали“ е насочен към офлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. (целяща да представи стратегията на проекта с акцент върху повишаването на осведомеността за нашите дейности извън интернет.) Офлайн комуникацията (в допълнение към  онлайн) служи за разпространяване на проектните послания до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, за […]

Свали

Нашите постижения

Проектни планове

D6.1. Dissemination & Exploitation Plan

Deliverable D6.1 Communication and Exploitation Plan is addressing the communication and exploitation strategy of the Inclusion4Schools project during its duration of 48 months and delivers standards for the internal and external, online and offline project communication and serves as a comprehensive concept for dissemination activities together with the exploitation tools. This is crucial for the […]

Свали

D7.1 - План за осигуряване на качеството

Настоящият план описва процедурата, при която всички проектни задачи на Inclusion4Schools ще бъдат проверявани за качество по време на изпълнението на проекта. Планът за осигуряване на качеството определя процедурата на вътрешните прегледи на качеството и очертава връзката на тези процедури помежду си. Документът определя срокове, които трябва да бъдат спазвани от съответните партньори. Планът изброява […]

Свали

Дискусия

Join to our online discussion via Facebook!