Inclusion4Schools

Партньорство между училища и общности за преодоляване на неравенството и изключването: преобразуващи практики на сегрегирани училища

Нашата мисия

Днес в ЕС около 100 милиона души живеят в домакинства, изложени на риск от бедност и изключване. Въпреки че училищата имат значителна роля в преодоляването на социалните неравенства, тяхната роля не бива да се надценява. Традиционното училище е крайъгълен камък на социалната мобилност през 19-ти и 20-ти век, но неговите структури, които трудно се адаптират към предизвикателствата на новото хилядолетие, все повече водят до запазване на социалните неравенства.

Ако мислим за адаптивна училищна система, общностите трябва да играят по-голяма роля в подкрепата на училищата, особено в непривилегировани райони. Без усилване на солидарността няма да се справим с предизвикателствата на близкото бъдеще: предвидимите екологични, икономически и социални кризи могат да доведат до задълбочаване на социалните неравенства и ерозия на нашите демократични институции.

Зад името Inlcusion4Schools стои идеята за социално сближаване и интеграция в двоен смисъл: подкрепа за приобщаващата педагогика в общественото образование и подкрепа за сегрегираните училища за  по-единна образователна система.

Основната цел на Проект Inclusion4Schools е да подпомогне сегрегираните училища в необлагодетелстваните региони при формирането на взаимодействия с тяхната непосредствена социална среда. Нашата цел е да улесним появата на солидарни и приобщаващи училищни общности. За да насърчим и укрепим тази визия за общност, ние ще подкрепим и координираме сътрудничеството между учители, ученици, родители, социални работници, общински работници, граждански активисти, изследователи и политици. За да създадем трансформиращи партньорства училище-общност в маргинализирани социални контексти, се нуждаем от пространства за диалог, където различните участници могат да се ангажират заедно с обществения проблем на образованието. Нашата цел е да улесним появата на трансформиращи образователни практики в рамките на тези училищни общности и да създадем тяхна международна мрежа в името на разпространението и споделянето на трансформиращи знания и практики.

Партньорите в консорциума на проекта са от Албания, България, Унгария и Словакия, но с нашите дейности бихме искали да достигнем до много по-широка публика в интерес на образованието. С нашия проект възнамеряваме да допринесем за европейските инициативи и интервенции, които целят преодоляване на неравенствата чрез засилване на сътрудничеството между местните, регионалните и транснационалните училищни общности.

Повече
Медийната грамотност е ваксина срещу дезинформацията за ромите

Публикувано от: RCISD

31.05.2023

Деца

образование

сегрегация

социални неравенства

Приобщаващо училище, където всяко дете е добре дошло, всеки родител участва и всеки учител е ценен

Публикувано от: RCISD

18.05.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

социални неравенства

Празник на буквите в СУ "Отец Паисий" в Медковец

Публикувано от: RCISD

15.05.2023

ЕС предвижда правни действия срещу Словакия за сегрегацията на роми в училищата

Публикувано от: RCISD

25.04.2023

Деца

образование

сегрегация

социални неравенства

Портал за споделяне на знания и работа в мрежа на проект Inclusion4Schools

Публикувано от: RCISD

25.04.2023

образование

образователни политики

Първо събитие за изграждане на общност в Тереске, Унгария

Публикувано от: RCISD

11.04.2023

Деца

образование

образователни политики

партньорство училище-общност

събитие

Събития

Нашите партньори

Партньорски проекти

Нашият консорциум


Нашата общност

schools, universities, municipalities, NGO-s, research institutes, think tanks & more partners

Нашите постижения

Академични и професионални резултати

D1.1 Доклад от първоначалния етап от събиране на данни за последващ анализ на социалното въздействие

Този доклад представя резултатите от проучване на институции и учебни заведения за деца в неравностойно положение в страните партньори по проекта Inclusion4Schools, Албания, България и Унгария. Проучването се проведе в рамките на Задача 1.2 от първия работен пакет на проекта от януари до октомври 2021 г. Целта на проучването е да се подготви анализ на […]

Свали

Проектът стартира

Въпреки Ковид кризата, проектът Inclusion4schools беше успешно стартиран на 1 ноември 2020 г. Проектът, чието пълно наименование е „Партньорство между училища и общности за преодоляване на неравенството и изключването: трансформационни практики на сегрегирани училища“, се изпълнява с подкрепата на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

Свали

Нашите постижения

Проектни отчети

Първа фокус-група по проекта на професионалисти в образованието

На 24 октомври 2022 г. в John Wesley Theological College бе проведена първата онлайн групова дискусия на професионалисти във висшето образование за обучение на учители относно възможностите за сътрудничество с училища в неравностойно положение. Фокус групата включваше шестима участници от окръг Боршод-Абауй-Земплен (Унгария), представляващи висши педагогически институти, както и регионални училища.

Свали

D6.2. Инструменти за онлайн комуникация: уебсайт, Фейскбук, Туитър, Линкедин, Инстаграм, Ютюб

Резултат „D6.2 Инструменти за онлайн комуникация: уебсайтФейскбук, Туитър, Линкедин, Инстаграм, Ютюб“ е насочен към онлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. Онлайн комуникацията служи за предаване на посланията на проекта до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, която да се бори срещу сегрегацията и да споделя знания за най-добрите практики на приобщаване, […]

Свали

D6.3. Офлайн комуникационни материали

Резултат „D3.2 офлайн комуникационни материали“ е насочен към офлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. (целяща да представи стратегията на проекта с акцент върху повишаването на осведомеността за нашите дейности извън интернет.) Офлайн комуникацията (в допълнение към  онлайн) служи за разпространяване на проектните послания до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, за […]

Свали

Нашите постижения

Проектни планове

D6.1. Dissemination & Exploitation Plan

Deliverable D6.1 Communication and Exploitation Plan is addressing the communication and exploitation strategy of the Inclusion4Schools project during its duration of 48 months and delivers standards for the internal and external, online and offline project communication and serves as a comprehensive concept for dissemination activities together with the exploitation tools. This is crucial for the […]

Свали

D7.1 - План за осигуряване на качеството

Настоящият план описва процедурата, при която всички проектни задачи на Inclusion4Schools ще бъдат проверявани за качество по време на изпълнението на проекта. Планът за осигуряване на качеството определя процедурата на вътрешните прегледи на качеството и очертава връзката на тези процедури помежду си. Документът определя срокове, които трябва да бъдат спазвани от съответните партньори. Планът изброява […]

Свали

Дискусия

Join to our online discussion via Facebook!