C.E.G.A. Foundation
Румян Сечков Ръководител екип

Г-н Сечков е магистър по история, доктор по най-нова история с редица публикации и изследвания по съветология и на ромските общности в България. Наред с работата си в Института по история към БАН, има 30-годишен опит в гражданския сектор. Той е основател на Фондация С.Е.Г.А. и неин изпълнителен директор от 2004 г. „От опита ми, натрупан през годините на работа за развитието на ромските общности, съм убеден, че неравенството и отхвърлянето на ромите от мнозинството се дължат на изолацията на ромите от макро обществото. Тази изолация е особено очевидна и засяга образованието на децата и младежите. Ето защо, убеден във важността на ромската образователна и социална интеграция, аз се присъединявам към този проект, вярвайки, че планираните дейности за научни изследвания и изграждане на общност ще допринесат за по-нататъшни промени в политиките и за запълване на пропуските в образованието на ромските общности в неравностойно положение.”


Ралица Сечкова Ръководител на работен пакет (WP3)

Ралица Сечкова е магистър по история, доктор по съвременна история с разнообразен професионален опит в изследвания и програмни интервенции за включване на ромите. Работи като експерт в НПО, ключов експерт по проекти за техническа помощ, консултант на УНИЦЕФ България и през последните години отново в C.E.G.A. Фондация.

„Винаги съм вярвала, че промяната в изолирана общност като ромите трябва да дойде отвътре и не може да се осъществи без участието на самата общност. Ето защо този проект е важен за мен като нова възможност за включване на самите роми в процеса на преодоляване на неравенството и изключването и изкореняване на сегрегацията в образованието на ромите.”


Галин Бородинов Комуникационен експерт

Галин е доктор по масови комуникации и има повече от 20 години професионален опит в областта на журналистиката, медиите и PR, започвайки кариерата си като разследващ репортер. Като комуникационен експерт той ръководи множество комуникационни проекти в подкрепа на социалния преход и евроинтеграцията в Централна и източна Европа. Ентусиаст в пилотирането на дрон и сърфист.

„Равният достъп до добро начално образование е от решаващо значение за успешното развитие на нашите общества и се надявам, че този проект ще даде някои ясни отговори как може да се постигне това. Радвам се, че допринасям за тази цел с участието си в този проект.“


Йосиф Нунев Старши изследовател

Г-н Нунев е магистър по педагогика, доктор по педагогика, доктор на педагогическите науки; професор във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен.

„Извървях целия път от учител, след това директор в сегрегирано училище за ромски деца, през държавен експерт в Министерството на образованието и науката до позицията на университетски преподавател. По рождение съм ром и съм убеден, че образованието е начинът да развивам общността си. Ето защо посветих професионалната си кариера на образованието на ромите. Присъединявайки се към този проект като експерт по образователни политики, насочени към десегрегация на училищата в ромските квартали и подобряване на качеството на образованието в училищата в селските райони, бих допринесъл със своя опит и научни познания за реализиране на дейностите по проекта. И те са особено важни за бъдещето на общностите в неравностойно положение. “