Актуално

#online #projekt Afghanistan Albania Balkan region basic education best practices Bosnia and Herzegovina Bulgaria Chad childhood children childrenoninternet childrights citizen-led assessment. CLAs civil communities community building conference confernece cooperation coronavirus corruption covid covid community crisis cyberbullying data digital digital education digital pedagogy digitaleffects disadvantaged disadvantaged pupils diversity Early childhood education early years economiccrisis education education helps education policy education toolkit educational inequality EEA egyiptomi Egyptian employment environmental EU Europe European Commission EuropeanParliament EuropeanUnion event generations gyermekvédelem H2020 hátrányos helyzetű gyermekek higher education holidays Horizon 2020 horizonproejct humiliation Hungary inclusion Inclusion4Schools inclusive pedagogy inequality international internet jesuit Jordan judgement közösség látogatás learn learning Lebanon local government mental health minorities network news NGO oktatás online education onlineevent pandemic partnership PIONEERED poverty project pupils RIA Roma Roma population roma students safeinternet school school self-evaluation school-community partnership school-university partnership schools segregation Slovakia Slovakia poverty slum SMOOTH social social exclusion social inclusion social inequalities social integration social issues society special education special educational needs special needs stay safe strategy studentproblem Sudan support teaching teamwork territorial inequalities think tank training transformation Uganda ukraine UN UNconvention UNESCO unicef United Nations utazás war work WorldChildren'sDay включване вкрючване за училищата образование ромско население събитие
Последна редовна среща на управителния съвет на проекта

Публикувано от: RCISD

16.07.2024

Конференция Educatio+

Публикувано от: RCISD

11.07.2024

Доклад отчита неуспехите на Европа па да съблюдава правата на ромските деца

Публикувано от: RCISD

09.07.2024

Проект "Приобщаващи училища" гостува в България

Публикувано от: RCISD

03.07.2024

събитие

Посещение за повишаване на осведомеността в Албания

Публикувано от: RCISD

25.06.2024

Декларация за намерения

Публикувано от: RCISD

18.06.2024

Проектът Inclusion4Schools на събитие на educoGEN в Испания

Публикувано от: RCISD

17.06.2024

Справедлив, екологосъобразен и цифров преход в политиките в областта на образованието и пазара на труда в Дунавския регион

Публикувано от: RCISD

07.06.2024

Приобщаващото образование: пътят напред

Публикувано от: RCISD

31.05.2024

включване

Деца

образование

Събитие на educoGEN

Публикувано от: RCISD

27.05.2024

Укрепване на устойчивостта в приобщаващото обучение

Публикувано от: RCISD

24.05.2024

включване

Деца

образование

Популяризираме портала на проект Inclusion4Schools

Публикувано от: RCISD

23.05.2024

Във Велинград бе проведено пролетно училище за учители

Публикувано от: Galin Borodinov

17.05.2024

Фестивал за Деня на Европа

Публикувано от: RCISD

13.05.2024

вкрючване за училищата

Присъединете се към нас в LinkedIn

Публикувано от: RCISD

10.05.2024

Да започнем промяната заедно!

Публикувано от: RCISD

07.05.2024

Картографиране на съществуващите качествени програми за обучение по приобщаващо образование в региона на Югоизточна Европа

Публикувано от: RCISD

03.05.2024

включване

образование

Ромите продължават да са обект на дискриминация в образованието

Публикувано от: RCISD

02.05.2024

образование

сегрегация

социални неравенства

Ромите в Европа са изправени пред „широко разпространена правителствена и обществена дискриминация“

Публикувано от: RCISD

29.04.2024

сегрегация

социални неравенства

Ромски деца - училищна сегрегация чрез негативно социално представяне

Публикувано от: RCISD

24.04.2024

включване

Деца

образование

сегрегация

социални неравенства

Нашият проект е представен в специализирана платформа за образование

Публикувано от: RCISD

21.04.2024

Деца

образование

подкрепа в образованието

Отпадане от училище на ромите в Румъния

Публикувано от: RCISD

16.04.2024

включване

Деца

образование

сегрегация

Партньорство между училища и университети и препоръки към институтите за обучение на учители

Публикувано от: RCISD

12.04.2024

Онлайн комуникационни платформи за партньорства между училища и университети на национално ниво

Публикувано от: RCISD

11.04.2024

Концепции и теории за неравенството в Европа след кризата

Публикувано от: RCISD

09.04.2024

Преодоляване на неравнопоставеността в училище на политическо ниво

Публикувано от: RCISD

04.04.2024

вкрючване за училищата

събитие

Общността Zenodo

Публикувано от: RCISD

01.04.2024

Инструмент за приобщаване дава "балансирана представа" за резултатите на училището

Публикувано от: RCISD

29.03.2024

включване

Деца

образование

План за преодоляване на неравенствата и превръщане на училищата в Нови Пазар в притегателен център за всички деца

Публикувано от: RCISD

27.03.2024

вкрючване за училищата

образование

партньорство училище-общност

социални неравенства

Броят на децата, които не посещават училище във Великобритания, се увеличава с една четвърт

Публикувано от: RCISD

26.03.2024

Деца

образование

Първо пролетно училище за учители, директори и образователни медиатори

Публикувано от: RCISD

21.03.2024

Как изглежда приобщаването в практиката днес?

Публикувано от: RCISD

20.03.2024

включване

образование

Проект PIONEERED очерта пътя към образователното равенство с пионерски практики

Публикувано от: RCISD

18.03.2024

включване

образование

Глобален форум на приобщаващите училища

Публикувано от: RCISD

14.03.2024

включване

образование

събитие

Приобщаваща цифрова комуникация

Публикувано от: RCISD

12.03.2024

включване

Деца

образование

Кратка информация за приобщаването в образованието

Публикувано от: RCISD

05.03.2024

включване

образование

социални неравенства

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Публикувано от: RCISD

05.03.2024

образование

сегрегация

Развитие на човешките ресурси в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст: предпопставка за качество на процеса

Публикувано от: RCISD

29.02.2024

Деца

образование

Насърчаване на многообразието и приобщаването в училищата в Европа

Публикувано от: RCISD

28.02.2024

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Каталог на добрите практики на приобщаващите училища

Публикувано от: RCISD

21.02.2024

Деца

образование

социални неравенства

Приобщаващо учене през целия живот в градовете: Политики и практики за уязвимите групи

Публикувано от: RCISD

19.02.2024

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Брошура с резюмета от нашата международна конференция

Публикувано от: RCISD

15.02.2024

вкрючване за училищата

образование

събитие

Приобщаването в грижите и образованието в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

06.02.2024

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Ръководство за осигуряване на приобщаване и равенство в образованието

Публикувано от: RCISD

02.02.2024

включване

Деца

образование

социални неравенства

Грижи и образование в ранна детска възраст при извънредни ситуации

Публикувано от: RCISD

29.01.2024

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

социални неравенства

Рамково проучване на социално-икономическите неравенства в Европа

Публикувано от: RCISD

25.01.2024

образование

социални неравенства

Атлас на неравенствата в Европа

Публикувано от: RCISD

22.01.2024

социални неравенства

Равенство, многообразие и приобщаване в образованието и грижите в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

19.01.2024

включване

Деца

образование

Творчески методи за успешно приобщаване в мултикултурните училища

Публикувано от: RCISD

18.01.2024

включване

Деца

образование

Международен ден на образованието

Публикувано от: RCISD

16.01.2024

Деца

образование

събитие

Ранно детско развитие

Публикувано от: RCISD

16.01.2024

включване

Деца

образование

Портал за обмен на знания и работа в мрежа по проекта Inclusion4Schools

Публикувано от: RCISD

09.01.2024

вкрючване за училищата

образование

Подкаст за приобщаващо образование

Публикувано от: RCISD

22.12.2023

включване

образование

Весели празници!

Публикувано от: RCISD

22.12.2023

Стигма: сегрегираното обучение на ромите в Централна и Източна Европа

Публикувано от: L.Vilmos

16.12.2023

Общността на фокус - подходи и практики в образованието

Публикувано от: RCISD

30.11.2023

включване

вкрючване за училищата

образование

сегрегация

социални неравенства

събитие

Приобщаващото образование не е мисия невъзможна

Публикувано от: RCISD

21.11.2023

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Събития за изграждане на общност в Тисабо, Унгария

Публикувано от: RCISD

15.11.2023

включване

образование

партньорство училище-общност

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Участието на социално слаби хора в икономически дейности

Публикувано от: RCISD

10.11.2023

сегрегация

Жилищната сегрегация - много роми живеят "от изгонване - до изгонване"

Публикувано от: RCISD

08.11.2023

Деца

сегрегация

Разделянето на ромски училищници във Франция - нарушение на принципа на равенството или етническа дискриминация?

Публикувано от: RCISD

06.11.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Украйна: изследване на ромските деца в държавни грижи показва опасностите, породени от институционализацията по време на война

Публикувано от: RCISD

28.10.2023

включване

война

Деца

образование

сегрегация

Украйна

10 довода в полза на приобщаващите училища

Публикувано от: RCISD

19.10.2023

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Многообразие и включване в образованието и грижите в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

06.10.2023

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

Ориентирани към общността подходи и практики в образованието - Международна конференция Inclusion4Schools 2023 г.

Публикувано от: RCISD

29.09.2023

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

партньорство училище-общност

сегрегация

социални неравенства

събитие

Преодоляване на пропастта в образованието: решения за училища в бедни градски общности

Публикувано от: RCISD

22.09.2023

образование

образователни политики

ПОЛОЖЕНИЕТО НА РОМИТЕ В ЕВРОПА

Публикувано от: RCISD

09.08.2023

ROMED - медиация в подкрепа на ромите

Публикувано от: RCISD

07.08.2023

Сегрегацията в училище - какво може да се направи? Обучителни материали

Публикувано от: RCISD

02.08.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Музикален фестивал в Унгария като импулс за интеграцията на ромската общност

Публикувано от: RCISD

27.07.2023

Преглед: Годишен конгрес на Швейцарското дружество за изследвания в образованието и Швейцарското дружество за обучение на учители

Публикувано от: RCISD

25.07.2023

включване

Деца

образование

20 години План за действие на ОССЕ „Подобряване на положението на ромите“ и непростимите провали на държавите-участнички

Публикувано от: RCISD

17.07.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Какви са последствията от сегрегацията в училище - обучителни материали

Публикувано от: RCISD

14.07.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

училище

Eдно от най-щастливите училища в Унгария

Публикувано от: RCISD

13.07.2023

Деца

образование

подкрепа в образованието

Какво предизвиква сегрегацията в училище – обучителни материали

Публикувано от: RCISD

11.07.2023

образователни политики

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

2023: година на уменията и приобщаването

Публикувано от: RCISD

04.07.2023

включване

образование

Какво е училищна сегрегация – обучителни материали

Публикувано от: RCISD

27.06.2023

Деца

образование

образователни политики

социални неравенства

Българската държава получава оценка 3,40 за усилията си в образованието през 2022 г.

Публикувано от: RCISD

26.06.2023

включване

образователни политики

сегрегация

Неравенства в образованието и социално сближаване – обучителни материали

Публикувано от: RCISD

24.06.2023

Деца

образование

образователни политики

социални неравенства

Хората в риск от бедност или социално изключване през 2022 г.

Публикувано от: RCISD

23.06.2023

Деца

социални неравенства

Eвропейските градове срещу сегрегацията в училищата

Публикувано от: RCISD

22.06.2023

включване

образование

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Покана за представяне на доклади и регистрация – Международна конференция Inclusion4Schools 2023

Публикувано от: RCISD

14.06.2023

H2020

network

включване

вкрючване за училищата

Деца

конференция

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

проект по Програма Хоризонт

събитие

Общностно събитие в училище "Христо Ботев гр. Лом,

Публикувано от: Galin Borodinov

05.06.2023

вкрючване за училищата

партньорство училище-общност

събитие

Медийната грамотност е ваксина срещу дезинформацията за ромите

Публикувано от: RCISD

31.05.2023

Деца

образование

сегрегация

социални неравенства

Приобщаващо училище, където всяко дете е добре дошло, всеки родител участва и всеки учител е ценен

Публикувано от: RCISD

18.05.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

социални неравенства

Празник на буквите в СУ "Отец Паисий" в Медковец

Публикувано от: RCISD

15.05.2023

ЕС предвижда правни действия срещу Словакия за сегрегацията на роми в училищата

Публикувано от: RCISD

25.04.2023

Деца

образование

сегрегация

социални неравенства

Портал за споделяне на знания и работа в мрежа на проект Inclusion4Schools

Публикувано от: RCISD

25.04.2023

образование

образователни политики

Първо събитие за изграждане на общност в Тереске, Унгария

Публикувано от: RCISD

11.04.2023

Деца

образование

образователни политики

партньорство училище-общност

събитие

Проведохме втора междинна среща на консорциума

Публикувано от: RCISD

05.04.2023

вкрючване за училищата

Резюме на докладите от Международната конференция по проекта, проведена през ноември 2022 г.

Публикувано от: RCISD

22.03.2023

Първо събитие за изграждане на общност в Нагихаршани, Унгария

Публикувано от: RCISD

16.03.2023

включване

Деца

образование

партньорство училище-общност

подкрепа в образованието

сегрегация

събитие

Словакия - основните училища само с роми е сегрегация

Публикувано от: RCISD

06.03.2023

Деца

образование

сегрегация

Комисарят по правата на човека призова за радикална промяна за преодоляване на изключването на ромите в Чешката Република

Публикувано от: RCISD

01.03.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Проучване на училищните наставнически програми

Публикувано от: RCISD

28.02.2023

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

Разнообразие, справедливост и включване в образованието: какво е и защо има значение?

Публикувано от: RCISD

22.02.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Информационен ден в Гърция

Публикувано от: RCISD

17.02.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

Как се възпитава разбиране на другите и зачитане на различията

Публикувано от: RCISD

03.02.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

24 януари - Международен ден на образованието

Публикувано от: RCISD

24.01.2023

включване

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

Глобалното движение за трансформация на образованието - 2022 година

Публикувано от: RCISD

30.12.2022

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

Румъния: законопроект за забрана на сегрегацията в училищата

Публикувано от: RCISD

23.12.2022

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Ромите в Сърбия

Публикувано от: RCISD

12.12.2022

образователни политики

ромско население

сегрегация

социални неравенства

Моралните ценности в пространството и във времето

Публикувано от: RCISD

06.12.2022

Среща на училищната общност в Ракитово

Публикувано от: RCISD

01.12.2022

Среща на училищната общност в Лом

Публикувано от: RCISD

03.11.2022

включване

вкрючване за училищата

образование

ромско население

събитие

Community building event in Lom, Bulgaria

Публикувано от: RCISD

03.11.2022

включване

вкрючване за училищата

образование

ромско население

събитие

Информационен ден в Будапеща

Публикувано от: Anna

03.11.2022

включване

вкрючване за училищата

образование

образователни политики

социални неравенства

събитие

Преодоляване на бедността и дискриминацията, пред които са изправени ромите

Публикувано от: RCISD

28.10.2022

ромско население

сегрегация

социални неравенства

Неравенствата в учебните резултати и влиянието на образователните институции

Публикувано от: RCISD

04.10.2022

включване

образование

образователни политики

Възгледите на по-младото поколение за това как тяхното образование ги подготвя за дигиталната ера на фона на COVID-19

Публикувано от: RCISD

27.09.2022

digital

включване

Деца

Ковид

образование

ромско население

сегрегация

Методът Quiet Time и неговите ефекти за насърчаване на социалното включване

Публикувано от: RCISD

15.09.2022

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

проект по Програма Хоризонт

Youth MIND Education – Цялостно обучение по изграждане на компетентност за многонообразие в училищна среда

Публикувано от: RCISD

13.09.2022

включване

образование

подкрепа в образованието

Органът за равенство в Северна Македония нарежда на начално училище да прекрати сегрегацията на ромите

Публикувано от: RCISD

12.09.2022

Деца

образование

ромски ученици

ромско население

сегрегация

Конференция "Образователна ефективност и развитие" - EARLI SIG 18

Публикувано от: RCISD

02.09.2022

conference

learning

образование

обучение

Наръчник "Социалното включване на учащите се"

Публикувано от: RCISD

02.09.2022

educational inequality

включване

Деца

образование

образователен инструментариум

образователни политики

подкрепа в образованието

проект

социални неравенства

Преосмисляне на пътищата към включване в образованието

Публикувано от: RCISD

20.08.2022

включване

образование

Нова поредица

Публикувано от: RCISD

11.08.2022

RIA

SMOOTH

Деца

образование

обучение

Приобщаващи училища в България – текущи практики и бъдещи възможности

Публикувано от: Galin Borodinov

12.07.2022

Експерти обсъждат инструменти за измерване на факторите, влияещи върху предимствата и недостатъците на училището

Публикувано от: RCISD

06.07.2022

Информационен ден по проекта в Албания

Публикувано от: RCISD

08.06.2022

Албания

вкрючване за училищата

Деца

образование

събитие

Проведохме първото си събитие за мозъчни тръстове в Унгария

Публикувано от: RCISD

03.05.2022

think tank

включване

образователни политики

социални неравенства

събитие

Информационни дни по проект Inclusion4Schools

Публикувано от: RCISD

09.04.2022

Събития за тинк-танкове по Проект Inclusion4School

Публикувано от: RCISD

31.03.2022

вкрючване за училищата

приобщаваща педагогика

събитие

Започнахме срещи с местните училищни общности в България

Публикувано от: DYB

10.03.2022

Срещи с училищни общности по проекта

Публикувано от: RCISD

25.02.2022

Смесеното обучение: изграждане на устойчиви системи за образование

Публикувано от: RCISD

11.02.2022

включване

Европейска комисия

училище

Училища във фокуса на проекта

Публикувано от: RCISD

31.01.2022

подкрепа в образованието

училище

училище

Децата със специални образователни потребности -„забравени“ по време на пандемията

Публикувано от: RCISD

26.01.2022

#online

educational inequality

inequality

Деца

Ковид

образование

подкрепа в образованието

специални образователни потребности

24564 от вас са посетили нашия уеб сайт

Публикувано от: RCISD

21.01.2022

Проектът SEDIN

Публикувано от: RCISD

06.01.2022

Деца

образование

подкрепа в образованието

Инструментариум за преподаване и учене

Публикувано от: RCISD

04.01.2022

Деца

образователен инструментариум

обучение

учене

Една от най-важните задачи на нашата работа е вече изпълнена

Публикувано от: Barbara Szuromi

14.12.2021

Работните групи на стратегическата рамка на ЕИП поемат ангажиментите си

Публикувано от: RCISD

25.11.2021

EEA

work

Европейска комисия

Енропейски съюз

образование

образователни политики

Честит Световен ден на детето!

Публикувано от: RCISD

20.11.2021

WorldChildren'sDay

Деца

Журито за Наградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени е впечатлено от обучителните иновации в пандемични условия

Публикувано от: RCISD

10.11.2021

Докладът на ЮНЕСКО относно Образованието за устойчиво развитие

Публикувано от: RCISD

10.11.2021

Всеки пети човек в ЕС е изложен на риск от бедност или социално изключване

Публикувано от: RCISD

03.11.2021

social excluson

бедност

България

Европа

Енропейски съюз

„Целта е да се даде възможност на ромите да подобрят условията си на живот“ – Атила Штойка, правителствен комисар по ромските въпроси в Унгария

Публикувано от: RCISD

12.10.2021

Дигиталното образование в периферията

Публикувано от: RCISD

30.09.2021

Първи срещи по проект Inclusion4Schools: Учители в Албания всяка сутрин събират децата от махалите, за да ги водят на училище

Публикувано от: RCISD

13.08.2021

Horizon 2020

Албания

България

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

сегрегация

Словакия

социална интеграция

Унгария

училище

Поредица онлайн събития на ЕС за образованието и грижите в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

29.07.2021

Как да използваме обособяването, за да накараме децата със специални образователни потребности да се чувстват въвлечени в процеса

Публикувано от: RCISD

02.07.2021

Управление на разнообразието в клас

Публикувано от: RCISD

30.06.2021

Петстепенният подход на участие на SOCI@LL

Публикувано от: RCISD

09.06.2021

Промяната започва с образованието

Публикувано от: DYB

04.06.2021

социални неравенства

териториални неравенства

Глобална криза в обучението според Световната банка

Публикувано от: RCISD

03.06.2021

ЕС за преждевременното напускане на училище

Публикувано от: RCISD

01.06.2021

Бедността е сред основните причини за нежеланието и/или невъзможността за учене според анализ на данните за образованието през учебната 2020/2021 г.

Публикувано от: RCISD

14.05.2021

COVID-19: Ръководителят на СЗО очерта пет „жизненоважни промени“ за справяне с неравенствата

Публикувано от: RCISD

07.05.2021

пандемичен

социални неравенства

Неравенствата в образованието, очертани по-ясно от Covid, не могат да бъдат компенсирани бързо – проучване

Публикувано от: RCISD

27.04.2021

бедност

Деца

коронавирус

местни власти

социални неравенства

специални образователни потребности

Ромите наваксват образователната си изостаналост

Публикувано от: RCISD

09.04.2021