Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group H2020 Horizon 2020 inequality international learning network RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум конференция коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Ориентирани към общността подходи и практики в образованието - Международна конференция Inclusion4Schools 2023 г.

Публикувано от: RCISD

29.09.2023

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

партньорство училище-общност

сегрегация

социални неравенства

събитие

Сегрегацията в училище - какво може да се направи? Обучителни материали

Публикувано от: RCISD

02.08.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

20 години План за действие на ОССЕ „Подобряване на положението на ромите“ и непростимите провали на държавите-участнички

Публикувано от: RCISD

17.07.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Какви са последствията от сегрегацията в училище - обучителни материали

Публикувано от: RCISD

14.07.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

училище

Какво предизвиква сегрегацията в училище – обучителни материали

Публикувано от: RCISD

11.07.2023

образователни политики

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства