Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group H2020 Horizon 2020 inequality international learning network RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата война Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум конференция коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Украйна Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Ромите продължават да са обект на дискриминация в образованието

Публикувано от: RCISD

02.05.2024

образование

сегрегация

социални неравенства

Ромите в Европа са изправени пред „широко разпространена правителствена и обществена дискриминация“

Публикувано от: RCISD

29.04.2024

сегрегация

социални неравенства

Ромски деца - училищна сегрегация чрез негативно социално представяне

Публикувано от: RCISD

24.04.2024

включване

Деца

образование

сегрегация

социални неравенства

План за преодоляване на неравенствата и превръщане на училищата в Нови Пазар в притегателен център за всички деца

Публикувано от: RCISD

27.03.2024

вкрючване за училищата

образование

партньорство училище-общност

социални неравенства

Кратка информация за приобщаването в образованието

Публикувано от: RCISD

05.03.2024

включване

образование

социални неравенства