Të rejat

#online #projekt Afghanistan Albania Balkan region basic education best practices Bosnia and Herzegovina Bulgaria Chad childhood children childrenoninternet childrights citizen-led assessment. CLAs civil communities community building conference confernece cooperation coronavirus corruption covid covid community crisis cyberbullying data digital digital education digital pedagogy digitaleffects disadvantaged disadvantaged pupils diversity Early childhood education early years economiccrisis education education helps education policy education toolkit educational inequality EEA egyiptomi Egyptian employment environmental EU Europe European Commission EuropeanParliament EuropeanUnion event generations gyermekvédelem H2020 hátrányos helyzetű gyermekek higher education holidays Horizon 2020 horizonproejct humiliation Hungary inclusion Inclusion4Schools inclusive pedagogy inequality international internet jesuit Jordan judgement közösség látogatás learn learning Lebanon local government mental health minorities network news NGO oktatás online education onlineevent pandemic partnership PIONEERED poverty project pupils RIA Roma Roma population roma students safeinternet school school self-evaluation school-community partnership school-university partnership schools segregation Slovakia Slovakia poverty slum SMOOTH social social exclusion social inclusion social inequalities social integration social issues society special education special educational needs special needs stay safe strategy studentproblem Sudan support teaching teamwork territorial inequalities think tank training transformation Uganda ukraine UN UNconvention UNESCO unicef United Nations utazás war work WorldChildren'sDay включване вкрючване за училищата образование ромско население събитие
Projekti PërfshirjeXShkollat në eventin educoGEN në Spanjë

Publikuar nga: RCISD

19.06.2024

DEKLARATA E SHPREHJES SE INTERESIT

Publikuar nga: RCISD

19.06.2024

EDUKIMI PËRFSHIRËS: RRUGA PËRPARA

Publikuar nga: RCISD

16.06.2024

Evente për rritjen e ndërgjegjësimit në Shqipëri

Publikuar nga: RCISD

16.06.2024

Shpërndarja e Përvojave nga Projekti Inclusion4Schools dhe Portali i tij

Publikuar nga: Albanian Group

03.06.2024

Forcimi i rezistencës në mësimin gjithëpërfshirës

Publikuar nga: RCISD

03.06.2024

Gjurmimi  i programeve ekzistuese të trajnimit të cilësive gjithëpërfshirëse brenda Rajonit të Evropës Juglindore

Publikuar nga: RCISD

14.05.2024

Le të iniciojmë ndryshimin së bashku!

Publikuar nga: RCISD

14.05.2024

Romët vazhdojnë të përballen me diskriminim në arsim

Publikuar nga: RCISD

06.05.2024

ROMËT NË EVROPË PARAQITEN ME 'DISKRIMINIM TË PËRHAPUR QEVERITAR DHE SHOQËROR'

Publikuar nga: RCISD

06.05.2024

Fëmijët romë – segregimi i shkollës nga përfaqësimi negativ social

Publikuar nga: RCISD

06.05.2024

SITUATA E ROMËVE NË EVROPË

Publikuar nga: RCISD

23.04.2024

Platformat e Komunikimit Online për Partneritetet Shkollë-Universitet në Nivel Kombëtar

Publikuar nga: RCISD

23.04.2024

Partneriteti Shkollë-Universitet dhe Rekomandime për Institutet e Trajnimit të Mësuesve

Publikuar nga: RCISD

23.04.2024

Ndërlidhja e Arsimit: Projekti ynë është në një platformë gjithëpërfshirëse

Publikuar nga: RCISD

23.04.2024

Konceptet dhe teoritë e pabarazisë në Evropën e paskrizës

Publikuar nga: RCISD

23.04.2024

BRAKTISJE SHKOLLORE E ROMËVE NË RUMANI

Publikuar nga: RCISD

23.04.2024

Përfundon projekti PIONEERED, Hartimi i Rrugës Drejt Barazisë Arsimore me Praktika Pioneering

Publikuar nga: Albanian Group

03.04.2024

Numri i fëmijëve që “mungojnë në arsim” rritet me një të katërtën

Publikuar nga: RCISD

03.04.2024

Mjet gjithëpërfshirës për të dhënë "pamje të balancuar" të performancës së shkollës

Publikuar nga: RCISD

03.04.2024

Komuniteti Zenodo

Publikuar nga: RCISD

03.04.2024

Festojmë përfshirjen në arsim: Forumi Global i Shkollave Gjithëpërfshirëse

Publikuar nga: RCISD

25.03.2024

Të mësuarit gjithëpërfshirës gjatë gjithë jetës në qytete: Politika dhe praktika për grupet vulnerabël

Publikuar nga: RCISD

16.03.2024

Permbledhje mbi përfshirjen në arsim

Publikuar nga: Albanian Group

16.03.2024

Promovimi i diversitetit dhe përfshirjes në shkolla në Evropë

Publikuar nga: RCISD

16.03.2024

Komunikimi dixhital gjithëpërfshirës

Publikuar nga: RCISD

16.03.2024

Përfshirja në kujdesin dhe edukimin e fëmijërisë së hershme

Publikuar nga: RCISD

05.03.2024

Një udhëzues për të siguruar përfshirje dhe barazi në arsim

Publikuar nga: RCISD

05.03.2024

KOSTO E DISKRIMINIMIT NË SHËNDETIN MENDOR

Publikuar nga: Albanian Group

05.03.2024

Katalogu i praktikave të mira për shkollat ​​gjithëpërfshirëse

Publikuar nga: Albanian Group

05.03.2024

Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe zhvillimi i fuqisë punëtore të përkujdesit: Një bazë për cilësinë e procesit

Publikuar nga: Albanian Group

05.03.2024

Broshurë Përmbledhëse

Publikuar nga: RCISD

05.03.2024

Zhvillimi i fëmijërisë së hershme

Publikuar nga: RCISD

15.02.2024

Portali i shkëmbimit të njohurive dhe krijimit te rrejtit për projektin Inclusion4Schools

Publikuar nga: RCISD

15.02.2024

Metodat kreative për përfshirje të suksesshme në shkollat ​​multikulturore

Publikuar nga: RCISD

15.02.2024

Kujdesi dhe edukimi në fëmijërinë e hershme në raste urgjente

Publikuar nga: RCISD

15.02.2024

Atlasi i pabarazive në Evropë

Publikuar nga: RCISD

15.02.2024

Konferenca Ndërkombëtare PerfshirjeXShkollat mbi qasjet me ne qendër komunitetin dhe praktikat në arsim në Budapest

Publikuar nga: Albanian Group

07.12.2023

Qasjet me ne qendër komunitetin dhe praktikat në arsim – Konferenca Ndërkombëtare PerfshirjeXShkollat 2023

Publikuar nga: RCISD

25.11.2023

Personat e disavantazhuar në aktivitetet ekonomike

Publikuar nga: RCISD

15.11.2023

"BE-ja BEN APEL PER VEPRIM NË LIDHJE ME SEGREGIMIN E BANESAVE, NDIKIMI I ROMËVE SHUMICË JETOJNË NGA ‘EKSPULSI NE EKSPULS’

Publikuar nga: Albanian Group

15.11.2023

Ukraina: Hulumtimi i ri mbi fëmijët romë nën kujdesin shtetëror tregon rreziqet e paraqitura nga institucionalizimi gjatë luftës

Publikuar nga: RCISD

15.11.2023

Përfshirja e romëve pas 2020: Ne duhet të flasim për racizmin dhe shëndetin mendor

Publikuar nga: RCISD

15.11.2023

SmartKindergarten per fëmijët në rajone të pafavorizuara

Publikuar nga: RCISD

15.11.2023

Modelet e segregimit të shkollave në Evropë

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

Lufta kunder segregimit të shkollave në Evropë përmes arsimit gjithëpërfshirës

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

Lufta kundër racizmit: fundi i segregimit në shkolla dhe ndalimi i ksenofobisë në media

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

Konferenca dyvjeçare e Rrjetit Kërkimor të Shoqatës Evropiane Sociologjike

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

Roli i Organizatës Drom në procesin e zhdukjes së desegregimit arsimor në Europën Qendrore dhe Lindore

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

10 Arsye për Shkolla Gjithperfshirse

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

4 përfitimet e klasave gjithëpërfshirëse

Publikuar nga: RCISD

27.10.2023

Planet e veprimit për të zhbllokuar fuqinë e partneriteteve prindër-mësues për të mësuarit gjithëpërfshirës

Publikuar nga: RCISD

16.10.2023

Kapërcimi i hendekut arsimor: zgjidhje për shkollat ​​në komunitetet urbane të privuara

Publikuar nga: RCISD

16.10.2023

Bisedat për arsimin: Diversiteti dhe përfshirja në edukim dhe kujdesin qe në fëmijërinë e hershme

Publikuar nga: Albanian Group

16.10.2023

Qasjet dhe praktikat e arsimit me qendër komunitetin – Konferenca Ndërkombëtare Inclusion4Schools 2023

Publikuar nga: RCISD

18.09.2023

Lëvizja Brug Folkeskolen: Një shembull danez i kalimit nga segregimi në integrim

Publikuar nga: RCISD

09.09.2023

Trajtimi i segregimit në shkolla: promovimi i përfshirjes së komuniteteve rome

Publikuar nga: RCISD

04.09.2023

Trajtimi i segregimit të shkollave në qytetet evropiane

Publikuar nga: RCISD

31.08.2023

SITUATA E ROMËVE NË EVROPË

Publikuar nga: RCISD

09.08.2023

Sjellim dritë të re për komunitetin rom

Publikuar nga: RCISD

30.07.2023

Bashkohuni me PIONEERED në ECER 2023!

Publikuar nga: RCISD

27.07.2023

PËRVOJA E ROMEDIT – Një trashëgimi për pjesëmarrje të përmirësuar të komuniteteve rome

Publikuar nga: RCISD

19.07.2023

ÇFARË MUND TË BËHET? – MATERIALE TRAJNIMI

Publikuar nga: RCISD

17.07.2023

CILAT JANË PASOJAT E SEGREGIMIT TË SHKOLLAVE? – MATERIAL TRAJNIMI

Publikuar nga: RCISD

13.07.2023

ÇFARË ËSHTË SEGREGIMI I SHKOLLAVE – MATERIALE TRAJNIMI

Publikuar nga: RCISD

22.06.2023

Njerëzit në rrezik varfërie ose përjashtimi social në vitin 2022

Publikuar nga: RCISD

21.06.2023

ÇFARË ËSHTË SEGREGIMI I SHKOLLAVE – MATERIALE TRAJNIMI

Publikuar nga: RCISD

14.06.2023

QYTETET EVROPIANE KUNDËR SEGREGIMIT TE SHKOLLAVE

Publikuar nga: RCISD

05.06.2023

Alfabetizmi mediatik është një vaksinë kundër DEZINFORMIMIT RRETH ROMËVE

Publikuar nga: RCISD

25.05.2023

BE-ja NDËRMERR VEPRIM LIGJOR KUNDËR SLLOVAKISË PËR SEGREGIMIN E SHKOLLAVE TË ROMËVE

Publikuar nga: RCISD

24.04.2023

Portali i shkëmbimit dhe i lidhjes së njohurive të projektit Përfshirje X Shkollat

Publikuar nga: RCISD

14.04.2023

Analiza e status quo-së dhe e perspektivave strategjike ne lidhje me metodën “Koha e Qetë” dhe efektet e saj në promovimin e përfshirjes sociale

Publikuar nga: RCISD

13.04.2023

Mbledhja e Dytë e Konsorciumit

Publikuar nga: RCISD

06.04.2023

Broshura e përmbajtjeve

Publikuar nga: RCISD

20.03.2023

Segregimi i fëmijëve Rom

Publikuar nga: RCISD

16.03.2023

TË KUPTOJMË TË TJERËT, RESPEKTIMI I DIVERSITETIT

Publikuar nga: RCISD

03.02.2023

Shqipëria dënohet nga Gjykata e Strasbourg-ut për Segregimin e Nxënësve

Publikuar nga: RCISD

16.09.2022

Trajtimi i pabarazive arsimore duke transformuar politikat arsimore

Publikuar nga: RCISD

14.09.2022

Organi për barazi në Maqedoninë e Veriut urdhëron shkollat ​​fillore t'i japin fund segregimit të romëve.

Publikuar nga: Albanian Group

12.09.2022

Pikëpamjet e gjeneratës së re se si arsimi po i përgatit ata për epokën dixhitale gjatë COVID-19

Publikuar nga: RCISD

12.09.2022

Pabarazitë në arritje dhe ndikimi i institucioneve arsimore

Publikuar nga: RCISD

12.09.2022

Analiza e status quo-së dhe e perspektivave strategjike ne lidhje me metodën “Koha e Qetë” dhe efektet e saj në promovimin e përfshirjes sociale

Publikuar nga: Albanian Group

17.08.2022

Edukimi Youth Mind: Përfshirja e të rinjëve emigrant/minoriteteve, mosdhunimi, edukimi i diversifikuar (yMind) – Trajnimi gjithëpërfshirës mbi  kompetencat për diversitetin ne mjedisin shkollor.

Publikuar nga: RCISD

08.08.2022

"MANUALI" i PërfshirjES Sociale Të Nxënësve

Publikuar nga: RCISD

03.08.2022

Plani i Veprimit për Edukimin Dixhital i Bashkimit Evropian

Publikuar nga: RCISD

09.06.2022

Medzisektorový think tank workshop – Komárno, Slovensko

Publikuar nga: Melinda Nagy

20.05.2022

Konsorcium

pabarazi sociale

partneritet

popullsi Rome

takim

varfëria në Sllovaki

PërfshirjexShkollat, eventet e Think-tank

Publikuar nga: RCISD

01.04.2022

Njihuni me shkollat tona partnere!

Publikuar nga: Albanian Group

31.03.2022

Një intervistë

Publikuar nga: RCISD

21.03.2022

Ne kemi organizuar shumë evente të shumëllojshme dhe frytdhënëse. Shpresojmë të jemi në gjendje të takohemi fizikisht në të ardhmen.

Publikuar nga: RCISD

03.03.2022

Lajme mbi Klasën e parë të Shkollës së Hapur në Shqipëri

Publikuar nga: RCISD

22.02.2022

Fakti i gjashtë është se Përfshirje x Shkollat punon me 6 partnerë! :)

Publikuar nga: RCISD

10.02.2022

Cila është skuadra jonë?

Publikuar nga: RCISD

04.02.2022

Më shumë se 24 564 nga ju kanë vizituar faqen tonë

Publikuar nga: RCISD

31.01.2022

Po nisim një seri të reja postimesh rreth projektit. Tashmë jemi 1 vjeç -Projekt

Publikuar nga: RCISD

10.01.2022

Paketa e Metodave të Mësimdhënies dhe Mësimit EEF

Publikuar nga: RCISD

05.01.2022

Akademia Kombëtare Oak prezanton: EduSessions

Publikuar nga: RCISD

27.12.2021

Çfarë është SEDIN?

Publikuar nga: RCISD

24.12.2021

Gjenerata dixhitale: Përfaqësimet e një ndarje dixhitale të gjeneratave

Publikuar nga: RCISD

07.12.2021

Udhëzues i ri për shkollat për të mbështetur strategjinë e tyre premium të nxënësve

Publikuar nga: RCISD

23.11.2021

Vështirësitë e mësimit në distancë në zonat rurale përmes lenteve të Ákos Stiller

Publikuar nga: RCISD

30.09.2021

Kriza globale e të mësuarit sipas Bankës Botërore

Publikuar nga: RCISD

03.06.2021

Gëzuar, ditën e Evropës nga ekipi i Përfshirjexshkollat!

Publikuar nga: RCISD

14.05.2021

Fillon Projekti Përfshirje për Shkollat

Publikuar nga: RCISD

09.12.2020

arsim

BE

Bullgria

Horizont 2020

Hungari

Shqipëria

Sllovaki