Të rejat

Sjellim dritë të re për komunitetin rom

Qëllimi i Udvarfest është të hedhë dritë të re mbi komunitetin rom dhe artin e tij, duke ndihmuar kështu në promovimin e njohjes së tij sociale.
E themeluar në vitin 2005, kompania Miskolc përfshin të rinj romë dhe jo-romë. Qëllimi i tyre është të përdorin mjetet e kulturës për të ndërtuar ura midis kulturave dhe nënkulturave, midis njerëzve me njwri tjetrin, të cilat mund të kalohen në të gjitha rrethanat.
Festivali i sivjetshëm, i cili u mbajt për herë të dytë, tërhoqi shumicën dërrmuese të vizitorëve dhe interpretuesve nga komuniteti lokal, por edhe nga Austria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qëllimi është t’u jepet fëmijëve dhe të rinjve në zonë akses falas në koncerte, muzikë, art dhe aktivitete edukative në të cilat ata kanë akses të kufizuar për shkak të vendbanimit, prejardhjes sociale ose përkatësisë etnike.
Festivali i Oborrit është një festival social i muzikës, kulturës dhe artit për mirëkuptim, dije dhe pajtim. Ngjarja u organizua për herë të parë në verën e vitit 2022 në fshatin e pafavorizuar të Borsod.
Programi kulturor dy-ditor, i organizuar nga vullnetarë të rinj, është një iniciativë për të promovuar mirëkuptimin, dijen dhe pajtimin, duke bashkuar njerëz me prejardhje, etni dhe gjuhë të ndryshme.