Të rejat

Plani i Veprimit për Edukimin Dixhital i Bashkimit Evropian

Plani i Veprimit për Edukimin Dixhital (2021-2027) është një nismë e rinovuar e politikave të Bashkimit Evropian (BE) për të mbështetur përshtatjen e qëndrueshme dhe efektive të sistemeve të arsimit dhe trajnimit të shteteve anëtare të BE-së në epokën dixhitale.

Transformimi dixhital ka transformuar shoqërinë dhe ekonominë me një ndikim gjithnjë e më të thellë në jetën e përditshme. Megjithatë, deri gjatë pandemisë COVID-19, ndikimi i saj në arsim dhe trajnim ishte shumë më i kufizuar.

Pandemia ka treguar se është thelbësore të kesh një sistem edukimi dhe trajnimi të përshtatshëm për epokën dixhitale.

Nëse jeni të interesuar, mund të merrni më shumë informacion KËTU.