Të rejat

Medzisektorový think tank workshop – Komárno, Slovensko

Univerzita J. Selyeho v Komárne je partnerskou organizáciou medzinárodného projektu
Horizont 2020 Inclusion4Schools „Školské – komunitné partnerstvo na zvrátenie nerovnosti a
vylúčenia: transformačné postupy segregovaných škôl“ (2020 – 2024), Č. p.: 101004653,
ktorá zabezpečuje realizáciu zámerov projektu na území Slovenskej republiky. Okrem našej
univerzity sa na projekte spolupodieľajú univerzity a odborné pracoviská z ďalších troch
krajín: John Wesley Theological College, Maďarsko (ako vedúci partner), Regional Centre
for Information and Scientific Development, Maďarsko, C.E.G.A. Foundation, Bulharsko,
Oltalom Charity Society, Maďarsko a Albanian National Orphans Association, Albánsko.

V rámci spolupráce 23-24. mája 2022 organizujeme podujatie s názvom Cross-sectoral think
tank workshop – Komárno, Slovakia. Referáty pozvaných expertov zo Slovenska odznejú od
10:00 hodine dňa 24. mája 2022 v zasadacej miestnosti Reformovanej teologickej fakulty
Univerzity J. Selyeho v Komárne. V rámci podujatia sa realizuje aj diskusia okolo okrúhleho
stola so zapojením predstaviteľov partnerských organizácií z Maďarska, Bulharska
a Albánska.