Të rejat

Numri i fëmijëve që “mungojnë në arsim” rritet me një të katërtën

117,000 fëmijë nuk u regjistruan në një shkollë dhe nuk morën arsimin e duhur diku në një moment të vitit të kaluar

Pothuajse 120,000 fëmijë “mungonin” nga arsimi në një moment të vitit të kaluar, një rritje prej gati një e katërta.

Fëmijët që mungojnë në arsim është një emërtim zyrtar për ata që “nuk janë nxënës të regjistruar në një shkollë dhe nuk marrin arsim të përshtatshëm të ndryshëm nga shkolla”.

Të dhënat e publikuara nga qeveria sot sugjerojnë se 117,100 fëmijë konsideroheshin që  mungojnë në arsim në një moment të 2022-23, nga 94,900 që ishin një vit më parë.

Gjashtë përqind e fëmijëve që mungojnë në arsim kanë një plan arsimimi, shëndeti dhe kujdesi për nevoja të veçanta, krahasuar me 4 përqind të nxënësve në shkallë vendi. Ata gjithashtu kanë dy herë më shumë gjasa të kenë një plan për mbrojtjen e fëmijëve.

Për ata që humbën arsimin në ditën e regjistrimit tetorin e kaluar, shpërngulja jashtë vendit ishte arsyeja kryesore në 11 përqind të rasteve dhe largimi nga një zonë e autoritetit lokal ishte faktori kryesor në 9 përqind.

Por për 8 për qind të rasteve, fëmija ishte në pritje të rezultatit të një aplikimi në shkollë, dhe 6 për qind lidhej me edukimin “të papërshtatshëm” në shtëpi. Është hera e parë që mblidhen të dhëna për arsyet kryesore.

Burim