Të rejat

Më shumë se 24 564 nga ju kanë vizituar faqen tonë

A jeni familjarizuar me faqen e internetit të projektit? Faqja e internetit Përfshirje x Shkollat ka shumë lajme interesante, kërkime, diskutime dhe më shumë. Partnerë të konsorciumit përfaqësohen nga 4 vende, prandaj (përveç anglishtes) prezantohen edhe gjuha Hungareze, Sllovake, Bullgare dhe Shqiptare. Prandaj, të gjithë mund ta lexojnë faqen e internetit në gjuhën e tyre amtare. Jemi të lumtur të shohim që më shumë se 24 564 prej jush kanë vizituar faqen tonë të internetit! Vazhdoni të na ndiqni!