Të rejat

Gjenerata dixhitale: Përfaqësimet e një ndarje dixhitale të gjeneratave

Projekti DigiGen, i cili hulumton ndikimin e transformimeve teknologjike në Gjenerimin Dixhital.

Studiuesit e DigiGen, Idunn Seland dhe Christer Hyggen eksploruan një kapitull të ri të gjeneratave dixhitale: si mediat masive portretizojnë përdorimin e TIK-ut nga fëmijët dhe të rinjtë dhe se si ky ligjërim ndryshon nga pikëpamjet e të rinjve.

Më shumë rreth projektit DigiGen

Kapitulli : Gjenerata dixhitale: Përfaqësimet e një ndarje dixhitale të gjeneratave