Të rejat

“MANUALI” i PërfshirjES Sociale Të Nxënësve

Projekti Përfshirja Sociale e Nxënësve (SoIL) synon të prezantojë disa nga metodat më të mira që mund të përdoren për të minimizuar përjashtimin në shkolla, i cili prek rreth 13 milionë fëmijë në Evropë. Nëpërmjet seminareve, konferencave dhe diskutimeve në tryeza të rrumbullakëta ne synojmë të trajnojmë deri në 100 edukatorë nga shtatë vende me metodat tona të zgjedhura dhe të testuara për mësimdhënie dhe të nxënë gjithëpërfshirëse.

Projekti SoIL është një bashkëpunim dyvjeçar (12/2016 – 11/2018) i gjashtë partnerëve. Tre anëtarë të këtij ekipi fokusohen në mësimin efektiv të individualizuar: atempo (Austri), Shkollat ​​në lëvizje (Gjermani) dhe RIX Research & Media (Angli).

Projekti SoIL është një bashkëpunim dyvjeçar (12/2016 – 11/2018) i gjashtë partnerëve. Tre anëtarë të këtij ekipi fokusohen në mësimin efektiv të individualizuar: atempo (Austri), Shkollat ​​në lëvizje (Gjermani) dhe RIX Research & Media (Angli).

Manuali i Përfshirjes Sociale të Nxënësve përmban 4 seksione kryesore:

Seksioni 1: Mbështetja multimedial dhe dizajni universal për mësim

Seksioni 2: Shkollat ​​në lëvizje

Seksioni 3: E lehtë për t’u lexuar

Seksioni 4: Mjetet dixhitale

Gjeni më shumë: https://wiki.rixwiki.org/media/document/24070/doc/636870576650000000

Burim nga projekti SoIL