Të rejat

Mbledhja e Dytë e Konsorciumit

Takimi i Dytë i Konsorciumit i projektit PërfshirjeXShkollat u mbajt në Komarno, Sllovaki më 30 dhe 31 mars. Në takimin ndërkombëtar të projektit, partnerët e konsorciumit shqyrtuan çështjet dhe detyrat aktuale.