Të rejat

Bisedat për arsimin: Diversiteti dhe përfshirja në edukim dhe kujdesin qe në fëmijërinë e hershme

Fëmijët e vegjël janë shpesh kuriozë dhe për këtë arsye është e rëndësishme të flasim me ta për dallimet dhe ngjashmëritë mes njerëzve. Zbuloni në intervistën me Pauline Slot nga universiteti i Utrecht-it më shumë mënyra për të trajtuar dhe mbështetur diversitetin në klasat e viteve të hershme.

“Përshëndetje, emri im është Pauline Slot dhe punoj si Asistent Profesor në Universitetin e Utrecht-it në Holandë. Puna ime, hulumtimi im dhe gjithashtu mësimdhënia ime është e fokusuar kryesisht në edukimin e hershëm të fëmijërisë, cilësinë e edukimit në fëmijërinë e hershme dhe posaçërisht lidhur me çështjet e diversitetit dhe promovimit të gjithëpërfshirjes.

Pra, ne shohim diversitet në rritje në klasat e fëmijërisë së hershme dhe ky diversitet reflekton në fakt aspekte të ndryshme. Pra, kjo mund të pasqyrojë një diversitet për sa i përket prejardhjes kulturore të fëmijëve apo familjeve, përkatësisë etnike dhe ndoshta gjuhës që ata flasin në shtëpi, por edhe përbërjes së familjes; Pra, të kesh familje me një prind kundrejt familjeve me dy prindër, për shembull që kanë prindër të të njëjtit seks.

Dhe, sigurisht, diversiteti reflekton edhe diversitetin e nevojave që fëmijët mund të kenë; për sa i përket asaj që ata kanë nevojë për të lulëzuar dhe për t’u zhvilluar, por ndoshta edhe për sa i përket nevojave fizike ose nevojave shëndetësore.

Pra, duke marrë parasysh këtë diversitet të madh në klasa, do të thotë që mësuesit ose kujdestarët duhet të adresojnë të gjitha këto nevoja të ndryshme në klasa dhe kjo ndonjëherë mund të jetë sfiduese. Mund të jetë sfiduese ndoshta të identifikosh se çfarë është ajo për të cilën fëmijët ose familjet kanë nevojë, ose mund të jetë sfiduese sepse keni kaq shumë nevoja të ndryshme brenda klasës.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kemi një kuptim të mirë të fëmijës dhe mënyrës sesi po zhvillohet fëmija, por edhe sfondin familjar dhe llojin e kontekstit familjar në të cilin fëmija po rritet.

Duke pasur parasysh gjuhët dhe kulturat e ndryshme që fëmijët mund të kenë në klasë, mendoj se dy gjëra janë të rëndësishme. Nga njëra anë, është e rëndësishme të përmirësohet të kuptuarit e fëmijëve për mënyrën se si njerëzit mund të ndryshojnë dhe se si mund të ndryshojnë aspektet e mjedisit familjar, por mendoj se më e rëndësishmja duhet të flasim gjithashtu për ngjashmëritë midis njerëzve.

Është e rëndësishme të pranohet se fëmijët, veçanërisht në një moshë të re, janë me të vërtetë shumë të fokusuar në identifikimin e karakteristikave te njerëzit dhe ndoshta edhe në kategorizimin, kështu që është gjithashtu e rëndësishme të trajtohet se cilat janë ngjashmëritë midis njerëzve. Pra, ndoshta adresimi i ngjashmërive për sa i përket interesave të fëmijëve: çfarë u pëlqen të bëjnë ose çfarë lloj lodrash u pëlqen të luajnë.

Mendoj se duhet të kemi parasysh se si të rritur duhet të jemi shumë të hapur për të folur me fëmijët pa gjykuar, sepse disa nga çështjet që fëmijët mund të paraqesin ose disa nga pyetjet që ata mund të bëjnë janë pyetje shumë legjitime që vijnë nga kuriozitet.

Klasa duhet të jetë një hapësirë ​​shumë e sigurt dhe një hapësirë ​​gjithëpërfshirëse për çdo fëmijë dhe çdo familje. Pra, kjo do të thotë të mendoni për mobilimin dhe të mendoni për pajisjet, si dhe materialet dhe lodrat që keni në një klasë.

Është e rëndësishme që fëmijët të mund të njohin veten ose të njohin elementë të mjedisit të tyre në shtëpi, për shembull, ose sfondin kulturor që ata kanë, por edhe gjuhët që flasin. Prandaj, përpiquni të keni libra në gjuhë të ndryshme, për shembull, për t’u siguruar që prindërit t’i gjejnë librat në gjuhën e tyre që mund t’u lexojnë fëmijëve ose për shembull të kenë libra pa shkronja në to, pa asnjë printim.

Ajo që mësuam nga një studim me fëmijët e vegjël është se për ta është shumë e rëndësishme që ata të gjejnë një hapësirë ​​të sigurt për veten e tyre, por edhe një hapësirë ​​për familjen e tyre. Kështu, për shembull, të kesh fotografi të familjes në klasë është një mënyrë e mirë për të shfaqur familjet dhe prejardhjet e ndryshme nga vijnë fëmijët.

Mendoj se çështja përfundimtare për të cilën është e rëndësishme të punohet është të përpiqemi vërtet dhe të vendosim këtë identitet grupor kolektiv. Për shembull, klasat zakonisht kanë emra specifikë dhe ju mund të gjeni disa rutina shumë specifike që bëni në klasën tuaj dhe kjo është shumë tipike. Kjo me të vërtetë mund t’i ndihmojë të gjithë fëmijët të lidhen, të ndihen të lidhur me njëri-tjetrin dhe të jenë pjesë e klasës. Në këtë kuptim mund të ndihmojë vërtet në ndërtimin e këtij identiteti grupor kolektiv.”

Burim

Foto