Të rejat

Njerëzit në rrezik varfërie ose përjashtimi social në vitin 2022

Në vitin 2022, 95.3 milionë njerëz në BE (22% e popullsisë) ishin në rrezik varfërise ose përjashtimi social, d.m.th. jetonin në familje që përjetonin të paktën një nga tre rreziqet e varfërisë dhe përjashtimit social: rreziku i varfërisë, privimi i rëndë material dhe social, dhe/ose jetesa në një familje me intensitet shumë të ulët të punës. Shifra mbeti relativisht e qëndrueshme krahasuar me vitin 2021 (95.4 milionë, 22% e popullsisë).

Ky informacion vjen nga të dhënat për njerëzit në rrezik varfërie ose përjashtimi social të publikuara nga Eurostat sot. Ky artikull paraqet një pjesë të vogël të gjetjeve nga artikulli më i detajuar i statistikave të shpjeguara.

Përqindja e njerëzve në rrezik nga varfëria ose përjashtimi social ndryshonte në vendet e BE-së në vitin 2022. Vlerat më të larta u raportuan në Rumani (34%), Bullgari (32%), Greqi dhe Spanjë (të dyja 26%). Nga ana tjetër, përqindjet më të ulëta u regjistruan në Çeki (12%), Slloveni (13%) dhe Poloni (16%).

Burimi