Të rejat

Fakti i gjashtë është se Përfshirje x Shkollat punon me 6 partnerë! :)

Gjashtë anëtarët e konsorciumit shkëlqejnë secili në fusha të ndryshme. Gjashtë partnerët:

-Qendra Rajonale për Informim dhe Zhvillim Shkencor

– Kolegji Teologjik John Wesley

– Fondacioni C.E.G.A

– Universiteti J. Selye

– Shoqata Bamirëse Oltalom

– Shoqata Kombëtare e Jetimëve të Shqipërise

Gjithëashtu, ju mund te gjeni 25 projekte te RIA-së dhe shumë institucione dhe shkolla me të cilat ne jemi ne kontakt në hartën tonë.