Të rejat

Partneriteti Shkollë-Universitet dhe Rekomandime për Institutet e Trajnimit të Mësuesve

Lajm emocionues! Sapo kemi publikuar raportin tonë të fundit si pjesë e projektit Përfshirje X Shkollat, duke u fokusuar në Partneritetet Shkollë-Universitet dhe Rekomandimet për Institutet e Trajnimit të Mësuesve.

Partneriteti Shkollë-Universitet