Të rejat

Zhvillimi i fëmijërisë së hershme

Në vitet më të hershme të jetës, veçanërisht nga shtatzënia deri në moshën tre vjeçare, foshnjat kanë nevojë për ushqim, mbrojtje dhe stimulim për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Dëshmitë nga një gamë e ndryshme vendesh arrijnë në përfundimin se investimi në zhvillimin e fëmijërisë së hershme është një mënyrë jashtëzakonisht efektive dhe me kosto efektive për të përshpejtuar progresin për fëmijët, komunitetet e tyre dhe shoqëritë në përgjithësi.

Megjithatë, shumë fëmijë ende po humbasin “të ngënën, lojën dhe dashurinë” që trurit të  tyre i duhet të zhvillohet, veçanërisht ata, jeta e të cilëve është goditur nga konfliktet dhe fatkeqësitë.

“Kopshti është veçanërisht i rëndësishëm për fëmijët refugjatë që kanë përjetuar përvoja që kanë qenë traumatike dhe po jetojnë me stres toksik që mund të krijojë vështirësi për ta,” – Eduardo Garcia Rolland, Specialist i UNICEF-it për Zhvillimin e Hershëm të Fëmijërisë

Investimi në zhvillimin e hershëm të fëmijërisë së (ECD) është një mënyrë me kosto efektive për të nxitur prosperitetin e përbashkët, për të promovuar rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse, për të zgjeruar mundësitë e barabarta dhe për t’i dhënë fund varfërisë ekstreme.

Kjo është arsyeja pse UNICEF po punon për të rritur investimet në politikat miqësore me familjen, duke përfshirë lejen prindërore të paguar dhe aksesin në kujdesin cilësor dhe të përballueshëm për fëmijët; ka kuptim të mirë për qeveritë, sepse ndihmon ekonomitë dhe bizneset, si dhe prindërit dhe fëmijët.

Ne jemi duke punuar ngushtë me BE-në në fushat e mëposhtme:

  • UNICEF-i përshëndeti miratimin e direktivës së Parlamentit Evropian për Bilancin e Jetës së Punës. Rregullorja e re prezanton lejen evropiane të atësisë, lejen evropiane të karrierës dhe konsolidimin e të drejtave të pushimit prindëror për prindërit dhe karrierën në Evropë. Për më tepër, direktiva prezanton të drejtën për të kërkuar marrëveshje fleksibël pune për prindërit dhe karrierën.
  • UNICEF është aktualisht në partneritet me Bashkimin Evropian (DG INTPA) në Namibi për të përmirësuar aksesin në zhvillimin cilësor, gjithëpërfshirës dhe të integruar të fëmijërisë së hershme, duke përfshirë arsimin parafillor, duke forcuar kapacitetet e ofrimit të sistemit. Aksioni synon të përfitojë fëmijët e moshës 0-8 vjeç përmes ofrimit të arsimit parafillor, veçanërisht për grupet më të cenueshme, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara.
  • Bashkimi Evropian dhe UNICEF po punojnë së bashku në Azerbajxhan për të mbështetur fëmijët e vegjël përmes zhvillimit dhe zbatimit të programeve të zhvillimit të fëmijërisë së hershme, duke lejuar mësimin e hershëm për të gjithë fëmijët, duke mbështetur arsimin parafillor.

Burim

Foto: UNICEF/2016/Sebastian Rich