Të rejat

Personat e disavantazhuar në aktivitetet ekonomike

“Në vazhdim të Projektit Bioloc, ne organizuam një seminar të përbashkët në fushën e familjeve me më pak mundësi (probleme me energjinë, ngrohjen, shkolla të segreguara). Në kete event morën pjesë disa kryetarë bashkish dhe kërkues. Seminari u fokusua në angazhimin e personave me pasiguri sociale në aktivitetet ekonomike.”