Të rejat

Njihuni me shkollat tona partnere!

Shkolla 9-vjeçate : Ptoleme Xhuvani”, në Elbasan , është një nga shkollat partnere të Projektit “PërfshirjexShkollat”. Ndiqni aktivitetin e shkollës, dhe na ndiqni në rrugëtimin tonë të bashkëpunimit në rritjen e ndërgjegjësimit për përfshirjen në arsim cilësor të të gjithë grupeve të margjinalizuara si dhe të përfshirjes komunitare në zgjidhjen e problematikave që shkolla has.

Shkolla 9-vjeçate : Ptoleme Xhuvani