Të rejat

Paketa e Metodave të Mësimdhënies dhe Mësimit EEF

Paketat e Metodave janë krijuar për të mbështetur mësuesit dhe drejtuesit e shkollave të cilët marrin vendime se si të përmirësojnë rezultatet e të nxënit.

Rreth Paketave të Metodave të Mësimdhënies dhe Mësimit EEF

Paketat e Metodave të Mësimdhënies dhe të nxënit bazohen në të dhënat e jetës reale për atë që ka ndodhur kur metoda të veçanta janë përdorur në shkolla më parë.

Paketat e Metodave nuk nxjerrin përfundime se çfarë do të funksionojë për të përmirësuar rezultatet në një shkollë të caktuar. Përkundrazi, ato ofrojnë informacion me cilësi të lartë në lidhje me atë që ka të ngjarë të jetë e dobishme bazuar në provat ekzistuese – ‘bastet më të mira’ për atë që mund të funksionojë në kontekstin tuaj.

Për shkak se Paketat e Metodave nuk japin përgjigje përfundimtare, ato nuk duhet të përdoren të izoluara. Gjykimi dhe ekspertiza juaj profesionale është e nevojshme gjithashtu për të kaluar nga informacioni i marrë nga Paketa e Metodave në një vendim të bazuar në prova se çfarë do të funksionojë më mirë në shkollën tuaj.

Gjeni më shumë në: https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/using-the-toolkits

Burimi: EEF