Të rejat

“BE-ja BEN APEL PER VEPRIM NË LIDHJE ME SEGREGIMIN E BANESAVE, NDIKIMI I ROMËVE SHUMICË JETOJNË NGA ‘EKSPULSI NE EKSPULS’

Kërkimi i ERRC u dorëzua ne vitin 2023 tek UNCERD, i cili zbuloi se familjet që jetojnë në kampet informale ishin shpërngulur rregullisht pa respektuar mbrojtjen e përcaktuara nga standardet ndërkombëtare. Banorët nuk konsultoheshin para shpërnguljes dhe nuk merrnin urdhër shpërnguljeje zyrtar, duke bërë të vështirë ndjekjen ligjor të shpërnguljeve: “Situata e fëmijëve ne shkolla, të moshurave, grave shtatëzënë dhe njerëzve me probleme shëndetësore nuk merrej në konsideratë. Shpeshherë, të shpërngulurit nuk iu ofrohej strehim alternativ, çka i detyronte ata në një cikël të pafundmë shpërnguljesh nga një kamp në tjetrin.”

Shpeshherë familjet përfundojnë në një cikël të përsëritur shpërnguljesh, pa mundësitë punësimi dhe prishje te shkollimit te fëmijëve.

Fokusi për banesat në këto Përfundime të Këshillit është i mirëseardhur dhe rekomandimet janë te vlefshme. Në lidhje me çfarë përbën segregim, eshte e qarte përcaktimi i Këshillit: “banimet e segreguara janë lagje të varfëra dhe të segreguara, me natyrë të pakontrolluar dhe stabile, me izolim fizik, funksional dhe/ose shoqëror, ku kushtet objektive lidhur me banesën, varfërinë dhe qasjen në të drejta dhe shërbime publike janë shumë më keq krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë.”

Burimi