Të rejat

Konferenca dyvjeçare e Rrjetit Kërkimor të Shoqatës Evropiane Sociologjike

Ekipi ynë mori pjesë në Konferencën dyvjeçare të Rrjetit të Kërkimit të Shoqatës Sociologjike Evropiane më 7-8 shtator 2023 në Universitetin e Minhos në Braga, Portugali (Instituto de Educação, Campus de Gualtar).

U prezantuan arritjet më të fundit të projektin Inclusion4School:

Partneriteti Shkollë-Komunitet për Permbysjen e Pabarizeve dhe Përjashtimit; Roli i Komuniteteve dhe Edukimit në Parandalimin e Racizmit.