Të rejat

Broshurë Përmbledhëse

Është publikuar një deklaratë për shtyp me Punimet e Konferencës Ndërkombëtare mbi Qasjet dhe Praktikat e Përqendruara në Komunitet në Arsim.

Broshurë Përmbledhëse

Një publikim i rëndësishëm dhe interesant është vënë në dispozicion të profesionistëve dhe publikut të gjerë.

Objektivi i projektit të BE-së PërfshirjeXShkollat Horizon 2020, i cili është organizuesi i kësaj konference, është të lehtësojë shkollat ​​në zonat e pafavorizuara në krijimin e lidhjeve të forta me komunitetet e tyre përreth. Kjo nismë synon të nxisë solidaritetin dhe përfshirjen brenda komuniteteve shkollore në të gjithë Evropën. Përpjekjet bashkëpunuese të anëtarëve të konsorciumit nga Shqipëria, Bullgaria, Hungaria dhe Sllovakia rrisin bashkëpunimin midis edukatorëve, studentëve, prindërve, punonjësve socialë, punonjësve komunalë, aktivistëve civilë, studiuesve arsimorë dhe politikëbërësve.

Konferenca shërbeu si një platformë për studiuesit, praktikuesit dhe politikëbërësit për të eksploruar strategjitë për zhdukjen e pabarazive arsimore. Pjesëmarrësit ndanë praktika shembullore specifike për rajonin dhe theksuan përfitimet shtesë të bashkëpunimit. Konferenca u zhvillua në Budapest, Hungari më 28 dhe 29 nëntor 2023.

Është publikuar dokumenti që përmbledh prezantimet e konferencës së 2-të ndërkombëtare të projektit I4S, mbi Qasjet dhe Praktikat në Arsim me në qendër Komunitetin, mbajtur në Budapest.

Në shumë vende globalisht, ndarja e zonave të paprivilegjuara është një sfidë e rëndësishme brenda sferave të arsimit dhe shoqërisë. Ekspertët avokojnë për avancimin e arsimit dhe çmontimin e ndarjes së shkollave si zgjidhje të mundshme. Për të arritur këtë, zbatimi i thjeshtë i politikave arsimore është i pamjaftueshëm. Në vend të kësaj, angazhimi dhe bashkëpunimi i entiteteve dhe komuniteteve lokale janë imperativ.

Fotot e konferencës mund t’i gjeni KËTU.