Të rejat

Segregimi i fëmijëve Rom

Në Stará Ľubovňa, Sllovaki, fëmijët romë janë segreguar në shkolla fillore ku studjojnë vetëm nxënës Rom.

Sipas vendimit të parë të Gjykatës së Lartë (që mban përgjegjës Ministrinë e Arsimit dhe institucionet komunale), qyteti i Stará Ľubovňa, ku ndodhet shkolla, “shkel parimin e trajtimit të barabartë”, tha gjykata në një deklaratë.

Gjithashtu “të marrë masa të mjaftueshme parandaluese për të mbrojtur nga diskriminimi dhe masa për të eliminuar diskriminimin ndaj fëmijëve romë” në shkollat ​​fillore, shtoi ai.

“Ky gjykim është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse konfirmon trajtimin e segregimit të fëmijëve romë. Ka shumë raste të ngjashme dhe ato nuk kanë të bëjnë vetëm me arsimin,” tha Peter Pollák Jr, një anëtar i Këshillit Kombëtar.

Rasti ka vazhduar që nga viti 2015, kur OJF-ja Bordi Këshillimor për të Drejtat Civile të Njeriut ngriti një padi kundër Sllovakisë sipas ligjit kundër diskriminimit. Vendimi i Gjykatës së Lartë ndryshon nga vendimet e mëparshme nga Gjykata e Qarkut dhe Rajonale e Bratislavës, të cilat të dyja thanë se nuk kishte segregim në shkollë.

“Vendimi u dërgon një mesazh të qartë institucioneve shtetërore se ata duhet të veprojnë dhe të fillojnë të marrin masa për të desegreguar fëmijët romë jo vetëm në klasat rome, por edhe në shkollat plotësisht rome”, tha Vanda Durbáková, avokatja e paditësit.

Ata duhet të identifikojnë shkaqet dhe të propozojnë masa efektive për t’i dhënë fund segregimit. Kjo është në interes të shoqërisë në tërësi”, tha ajo.