Të rejat

Përfshirja në kujdesin dhe edukimin e fëmijërisë së hershme

Përfshirja në arsim duhet të fillojë në vitet e para, kur ndërtohet baza për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe formohen vlerat dhe qëndrimet themelore. Pabarazia në mësim dhe zhvillim shfaqet gjatë fëmijërisë së hershme, përpara se fëmijët të fillojnë shkollën fillore. Fillimi i trajtimit të përfshirjes kur fëmijët fillojnë shkollën fillore është thjesht shumë vonë.

Përfshirja-në-kujdesin e hershëm të fëmijërisë