Të rejat

Platformat e Komunikimit Online për Partneritetet Shkollë-Universitet në Nivel Kombëtar

Jemi të lumtur të ndajmë raportin tonë të ri të projektit Pwrfshirje X Shkollat në platformat e komunikimit online për partneritetet shkollë-universitet në nivel kombëtar.

Platformat e Komunikimit Online për Partneritetet Shkollë-Universitet në Nivel Kombëtar