Të rejat

Cila është skuadra jonë?

I gjithë stafi është thelbësor për ecurinë e projektit. Duke ndihmuar njëri-tjetrin, ne përpiqemi të plotësojmë detyrat e Paketave të ndryshme të Punës. Aktualisht, 46 persona janë duke punuar shumë në aspekte të ndryshme të projektit. Gjithashtu, ne kemi shumë për të mësuar nga njëri-tjetri.