Inclusion4Schools

Iskola és közösség együttműködése az egyenlőtlenségek és a kirekesztés visszaszorítására: szegregált iskolák transzformatív gyakorlatai

Küldetésünk

Az EU-ban ma átlagosan minden 5. embert szegénység és kirekesztés fenyeget. Az Inclusion4Schools kiemelt célja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő szegregált iskolákat támogassa abban, hogy kapcsolatokat építsenek ki a közvetlen környezetükkel. Célunk, hogy szolidáris és befogadó iskolai közösségek alakuljanak ki, ezért elősegítjük, koordináljuk a tanárok, a diákok, a szülők, a szociális munkások, az önkormányzati dolgozók, a civil aktivisták, az oktatáskutatók és szakpolitikusok közötti együttműködést.

Ahhoz, hogy a rendszer egészét átalakító (transzformatív) partneri viszonyokat hozzunk létre a peremhelyzetű iskolák és közösségek között, a párbeszéd állandó, nyitott fórumait kell megalkotnunk, ahol a különböző érintettek együtt foglalkozhatnak az oktatás, az iskolázás kérdéseivel. Célunk, hogy elősegítsük a transzformatív pedagógiai gyakorlatok megjelenését ezekben az iskolaközösségekben, és hogy ezek a tapasztalatok megoszthatóak legyenek országon belül és kívül minden érintett közösséggel.

A projektben albán, bolgár, magyar és szlovák konzorciumi tagok vesznek részt, de tevékenységeinkkel szeretnénk megszólítani minden érintettet az EU-n belül és kívül, hogy valódi átalakulást (transzformációt) hozhassunk létre az oktatás világában.

Projektünkkel hozzá kívánunk járulni azokhoz az uniós kezdeményezésekhez, amelyek célja a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása az iskolaközösségek helyi, regionális és nemzetközi összefogásával. Our aim is to facilitate the emergence of solidary and inclusive school communities. In order to promote and strengthen such a vision of communality we will support and coordinate the cooperation between teachers, students, parents, social workers, municipal workers, civil activists, researchers and policy makers. To create transformative school-community partnerships in marginalized social contexts, we need spaces of dialogue, where the different actors can engage together with the public issue of education. Our goal is to facilitate the emergence of transformative educational practices within these school communities, and to establish an international network among them for the sake of disseminating and sharing transformative knowledge and praxis.

The consortium partners of the project are from Albania, Bulgaria, Hungary and Slovakia, but with our activities we would like to reach out to a worldwide audience, trying to make a difference in education. With our project we intend to contribute to the European initiatives and interventions that aim at reversing inequalities through enhancing the cooperation between local, regional and transnational school communities.

Tovább olvasom

Események

Workshopok, tanfolyamok, nyári egyetemek, téli egyetemek, webináriumok, szakpolitikai kerekasztal-beszélgetések, közösségépítő események, virtuális szemináriumok, nemzetközi konferenciák, stb.

Partnereink

Partner projektek

Konzorciumunk


RCISD — Regional Centre for Information and Scientific Development Ltd.


oldal felkeresése

Csapatunk


Közösségünk

iskolák, egyetemek, önkormányzatok, civil szervezetek, kutatóintézetek, agytrösztök és további partnerek

Eredményeink

Szakmai eredmények

D3.1 Tudásmegosztó portál iskolák számára

Egy olyan online platformot alakítottunk ki, amelynek célja, hogy azokat az iskolákat támogassuk, akik többségében hátrányos helyzetű gyerekeket oktatnak. A pedagógiai tapasztalataikat, a helyben kifejlesztett és alkalmazott jó gyakorlatokat meg tudják osztani és kapcsolatokat építhetnek más, hasonló európai iskolákkal. Az online platform lehetőséget kínál informális megbeszélésekre, partnerségek és hálózatok létrehozására, valamint esettanulmányok és jó gyakorlatok […]

Letöltöm

D1.2 Policy Mix szakértői értékelés

A transzformatív gyakorlatokkal kapcsolatos eddigi feltáró munkánkat foglalja össze ez a dokumentum. Az első része átfogó state-of-the-art tanulmányokat tartalmaz: a konzorcium négy országában az oktatási rendszert, a hátrányos helyzetű tanulók támogatási rendszerét és a különböző iskolatípusok szerepét mutatja be, különös figyelemmel a társadalmi befogadásra vagy kirekesztésre. A második rész a négy országban kidolgozott jó gyakorlatokat […]

Letöltöm

D6.6. Szakpolitikai összefoglaló

Ez az elemzés egy rövid áttekintést nyújt annak az intézményi felmérésnek az eredményeiről és a hátrányos helyzetű gyerekekről,amely az Inclusion4Schools projekt partnerországai, Albánia, Bulgária, Magyarország és részben Szlovákia területén zajlott. Jelen dokumentum elsősorban a felmérés során feltárt párhuzamokra és hasonlóságokra fókuszál, mivel ezek a megállapítások alapul szolgálhatnak a jövőbeni közös szakpolitikai javaslatok kidolgozásához. A felmérés […]

Letöltöm

D1.1 Jelentés az első adatgyűjtésről a későbbi társadalmi hatáselemzéshez

A D1.1 jelentés, az Inclusion4Schools projekt partnerországaiban: Albániában, Bulgáriában és Magyarországon meglátogatott intézményekben végzett interjúk és felmérések eredményeit mutatja be. Aki kíváncsi arra, hogy milyen problémákkal néz szembe egy iskola Albániában, Bulgáriában vagy itthon, aki meg szeretné ismerni a megkérdezett pedagógusok három kívánságát, esetleg érdekli egy attitűd teszt felmérés első lépése, feltétlenül lapozzon bele a […]

Letöltöm

A projekt elindult

A COVID-19 világjárvány ellenére, az Inclusion4schools (Iskolák és közösségek partnersége az egyenlőtlenségek és a kirekesztés megszüntetéséért: szegregált iskolák transzformatív gyakorlatai) a Horizon 2020 projekt keretein belül 2020 november 1-jén elindult.

Letöltöm

Eredményeink

Projekt beszámolók

MS5: Első közösségépítő rendezvény

A közösségépítő rendezvények (Community Building Workshop) eszközt adnak a szegregált iskoláknak arra, hogy szorosabbre fűzzék a kapcsolatot a helyi közösséggel, ami elősegíti a társadalmi befogadást és az iskolai sikerességet is növeli. Az Inclusion4Schools projekt első közösségépítő rendezvényét 2022. március 25-én, a budapesti MÁV-telepi Wesley Általános Iskolában tartották.

Letöltöm

MS3: Első rendezvény a két kutatási partnerünkkel (RIA) együttműködve

Az Inclusion4Schools projekt szorosan kapcsolódik két másik H2020-projekthez, (1) a PIONEERED (Pioneering policies and practices tackling educational inequalities in Europe – Úttörő szakpolitikák és gyakorlatok az oktatási egyenlőtlenségek kezelésére) és (2) SMOOTH (Educational Common Spaces Passing through enclosures and reversing inequalities- A közösségi tanulás terei az elzárkózás ellen és az egyenlőtlenségek felszámolásáért). Az első […]

Letöltöm

MS1: Első online találkozó a két kutatási partnerünkkel (RIA)

Az első találkozó a Horizont2020 által finanszírozott, folyamatban lévő RIA-projektekkel került megrendezésre. Az esemény célja az együttműködés kialakítása; a célok megvitatása; valamint az Együttműködési Akcióterv elkészítése volt. Az együttműködés közös programokon, rendezvényeken, közös kommunikáción és disszemináción alapul.   A partnerek bemuttaták a projektjeiket, céljaikat és módszertani megfontolásaikat.

Letöltöm

MS21: Az első konzorciumi találkozó

A projekt során három konzorciumi találkozót fogunk tartani. Az elsőre az első munkaév lezárásaként került sor, 2021 októberében. A járványügyi helyzet miatt csak on-line tudtuk megrendezni. A támogató, az Európai Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynökségének brüsszeli képviselőjét is meghívtuk. A rendezvény az első év végén került lebonyolításra, a projekt eddigi eredményeinek értékelésére, illetve a […]

Letöltöm

D7.2. Data Management Plan 1. Felülvizsgálat

A Data Management Plan(DMP) célja, hogy bemutassa az Inclusion4Schools projektben használt adatkezelési szabályzat legfontosabb elemeit és folyamatait. A DMP lefedi az adatok teljes életciklusát. Leírja, hogy a projekt során milyen típusú adatok fognak létrejönni vagy összegyűlni, ill.hogyan kell ezeket megőrizni, mely módon elérhetőek és felhasználhatóak.

Letöltöm

Eredményeink

Projekt tervezetek

D1.3 Együttműködési akcióterv

A miénkkel együtt két kutatási projekt is támogatást nyert a H2020 Transformations pályázatán: a SMOOTH és a PIONEERED. Őket itt, a honlapon is bemutattuk már. Velük folyamatosan egyeztetünk, közös rendezvényeket szervezünk és megosztjuk egymás eredményeit. A velük való együttműködés lépéseit és a közös rendezvényeket terveztük meg a mellékelt szakmai akciótervben. Mindent megteszünk azért, hogy együttműködésünk […]

Letöltöm

D6.1. Disszeminációs terv

A D6.1 Disszeminációs terv az Inclusion4Schools projekt kommunikációs és kiaknázási stratégiájával foglalkozik a projekt 48 hónapos időtartama alatt, és szabványokat biztosít a belső és külső, online és offline projektkommunikációhoz valamint átfogó koncepcióként szolgál a terjesztési tevékenységekhez. Ez döntő fontosságú a projekt hosszú távú hatása szempontjából, mivel a projekt az oktatási gyakorlatok jelentős átalakítására törekszik. […]

Letöltöm

D7.1 – Minőségbiztosítási Terv

A D7.1 projekteredmény leírja azt az eljárást, amellyel az Inclusion4Schools összes projektfeladatának minősége ellenőrzésre kerül a projekt időtartama alatt. A Minőségbiztosítási Terv (QAP) meghatározza a belső minőségellenőrzések menetét, és felvázolja ezen eljárások egymáshoz való viszonyát. A projekteredmény összefoglaló határidőket is meghatároz, amelyeket az érintett partnereknek be kell tartaniuk. A Minőségbiztosítási Terv felsorolja a projekteredményeket továbbá […]

Letöltöm

Szakmai diskurzus

Szakmai diskurzusra szánt szövegeink jelenleg csak angol nyelven elérhetők, hamarosan lesz magyar nyelvű anyagunk is