Inclusion4Schools

Iskola és közösség együttműködése az egyenlőtlenségek és a kirekesztés visszaszorítására: szegregált iskolák transzformatív gyakorlatai

Küldetésünk

Az EU-ban ma átlagosan minden 5. embert szegénység és kirekesztés fenyeget. Az Inclusion4Schools kiemelt célja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő szegregált iskolákat támogassa abban, hogy kapcsolatokat építsenek ki a közvetlen környezetükkel. Célunk, hogy szolidáris és befogadó iskolai közösségek alakuljanak ki, ezért elősegítjük, koordináljuk a tanárok, a diákok, a szülők, a szociális munkások, az önkormányzati dolgozók, a civil aktivisták, az oktatáskutatók és szakpolitikusok közötti együttműködést.

Ahhoz, hogy a rendszer egészét átalakító (transzformatív) partneri viszonyokat hozzunk létre a peremhelyzetű iskolák és közösségek között, a párbeszéd állandó, nyitott fórumait kell megalkotnunk, ahol a különböző érintettek együtt foglalkozhatnak az oktatás, az iskolázás kérdéseivel. Célunk, hogy elősegítsük a transzformatív pedagógiai gyakorlatok megjelenését ezekben az iskolaközösségekben, és hogy ezek a tapasztalatok megoszthatóak legyenek országon belül és kívül minden érintett közösséggel.

A projektben albán, bolgár, magyar és szlovák konzorciumi tagok vesznek részt, de tevékenységeinkkel szeretnénk megszólítani minden érintettet az EU-n belül és kívül, hogy valódi átalakulást (transzformációt) hozhassunk létre az oktatás világában.

Projektünkkel hozzá kívánunk járulni azokhoz az uniós kezdeményezésekhez, amelyek célja a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása az iskolaközösségek helyi, regionális és nemzetközi összefogásával.

Tovább olvasom

Események

Workshopok, tanfolyamok, nyári egyetemek, téli egyetemek, webináriumok, szakpolitikai kerekasztal-beszélgetések, közösségépítő események, virtuális szemináriumok, nemzetközi konferenciák, stb.

Partnereink

Partner projektek

Konzorciumunk


RCISD — Regional Centre for Information and Scientific Development Ltd.


Közösségünk

iskolák, egyetemek, önkormányzatok, civil szervezetek, kutatóintézetek, agytrösztök és további partnerek

Eredményeink

Szakmai eredmények

D4.1 A tudásmegosztó portál közösségépítési megközelítésből

Az online tudásmegosztó portált azért fejlesztettük a projektben részt vevő minden ország számára, hogy összegyűjtsük, közzétegyük, elemezzük és nyilvánossá tegyük a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával kapcsolatos hasznos gyakorlati tapasztalatokat és know-how-t, valamint, hogy szakmai közösséget építsünk a velük foglalkozó szakemberekből. Ennek a projekt terméknek az a célja, hogy bemutassa a portál fejlesztésének folyamatát a tudásmegosztási […]

Letöltöm

D3.1 Tudásmegosztó portál iskolák számára

Tudjuk, hogy a többségében hátrányos helyzetű gyerekeket oktató szakemberek gyakran elszigeteltnek érzik magukat. Egyesek elfáradtak a mindennapok küzdelmeiben, és támogatásra lenne szükségük; mások rátaláltak egy jól működő módszerre, de kapcsolatok hiányában nem tudják azt megosztani másokkal. Projektünkben „közösségi oldalt” hozunk létre a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó iskolák, intézmények, civil szervezetek és szakemberek számára, ahol meg […]

Letöltöm

D1.2 Policy Mix szakértői értékelés

A dokumentum a projekt előkészítő szakaszában megvalósított felmérés eredményeit tartalmazza. A tanulmány első részében megvizsgáltuk a konzorcium négy országában az oktatási rendszert, a hátrányos helyzetű tanulók támogatási rendszerét és a különböző iskolatípusok szerepét, különös figyelemmel a társadalmi befogadásra vagy kirekesztésre. A második rész a négy országban kidolgozott jó gyakorlatokat vizsgálja. Az utolsó rész egy speciális […]

Letöltöm

D6.6. Szakpolitikai összefoglaló

Ez az elemzés egy rövid áttekintést nyújt annak az intézményi felmérésnek az eredményeiről és a hátrányos helyzetű gyerekekről,amely az Inclusion4Schools projekt partnerországai, Albánia, Bulgária, Magyarország és részben Szlovákia területén zajlott. Jelen dokumentum elsősorban a felmérés során feltárt párhuzamokra és hasonlóságokra fókuszál, mivel ezek a megállapítások alapul szolgálhatnak a jövőbeni közös szakpolitikai javaslatok kidolgozásához. A felmérés […]

Letöltöm

D1.1 Jelentés az első adatgyűjtésről a későbbi társadalmi hatáselemzéshez

Az Inclusion4Schools projekt indításakor a projekt partnerországaiban nagyszabású felmérést végeztünk. Megvizsgáltuk az iskolai statisztikákat, egységes kérdőívek kitöltésére hívtunk meg többszáz iskolát és szervezetet  és személyes interjúkat készítettünk iskolákkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. Előre meghatározott módszer szerint folyt a munka a négy országban, nagyjából párhuzamosan. A kérdőíveket és interjú kérdéseket egy nemzetközi munkacsoport állította össze, és […]

Letöltöm

Eredményeink

Projekt beszámolók

Nemzetközi konferencia az európai kutatási sztenderdekre vonatkozó ajánlásokról - M4 esemény beszámoló

A rendezvény célja az volt, hogy megvitassuk a különböző szakmai szereplők ajánlásait, tehát 13 különböző európai országban megrendezett think-tank esemény javaslatait a szegregációhoz vezető legfontosabb tényezők azonosítására szolgáló módszertan kidolgozására. A Policy lab-et azért szerveztük, hogy összehozzuk az európai kutatókat, gyakorlati szakembereket, nem kormányzati szervezeteket, tanárokat, aktivistákat és politikai döntéshozókat, hogy megvitassák az Inclusion4Schools H2020 […]

Letöltöm

MS10: Virtuális ötletbörze a digitális anyagok fejlesztéséről

2023 január 26-án az Inclusion4Schools online ötletbörzét rendezett a tudásmegosztó platformra fejlesztett digitális anyagokról. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők irányított módon ötletbörzét folytassanak az Inclusion4Schools projektben vállalt feladatról: a tudásmegosztó platformmal (Portál) kapcsolatos digitális anyagok fejlesztéséről. Az online workshopon a két RIA projekt (SMOOTH, PIONEERED) és az Inclusion4Schools munkatársai együttesen vettek részt, […]

Letöltöm

MS14: Az első módszertani és monitoring workshop az első online koordinátori nappal egybekötve

Szeptember 16-án az I4S projekt megtartotta első módszertani és monitoring workshopját. Az online esemény alatt Albánia, Bulgária és Magyarország képviselői, valamint a párhuzamosan futó RIA projektekben dolgozó görög és luxemburgi vendégek két témát vizsgáltak felül. Elsőként az adatgyűjtés kihívásaival kapcsolatos módszertani kérdéseket vitatták meg. Ezt követően értékelték és elemezték a partneriskolák és civil szervezetek transzformatív […]

Letöltöm

MS6: A Nyitott Iskola Tudásmegosztó Műhelyek elindítása

A Nyitott Iskola Tudásmegosztó Műhelyek felnőtteknek szólnak, és lehetőséget teremtenek a helyi közösség számára, hogy megvitassák az oktatási kérdéseket. Az első Nyitott Iskola Tudásmegosztó Rendezvényt egy kis közép-albániai városban, Peqinben rendezték, az I4S projekthez csatlakozó „Hasmashaj” partneriskolában. Az esemény az Inclusion4Schools projekt rövid bemutatásával kezdődött. A műhely témája „Az egészségügyi ellátás mint gyermeki jog, és […]

Letöltöm

MS11: Az első figyelemfelhívó rendezvény

A figyelemfelhívó rendezvény célkitűzései: Kommunikáció az Inclusion4Schools projekt tevékenységeiről. Az érdeklődő közönség és az érdekelt felek bevonása, akik a projekt eredményeit hasznosítják majd. A projekt eredmények disszeminációja. A figyelem felhívása a projekt témáira: oktatás, társadalmi integráció, társadalmi inklúzió, inkluzív pedagógia, a hátrányos helyzetűek, közösségi iskolák, közösségépítés, jó gyakorlatok, transzformatív gyakorlatok, iskola és közösség partnersége, iskola […]

Letöltöm

Eredményeink

Projekt tervezetek

MS2: Az előzetes országos jelentések megosztása és megvitatása (online workshop)

December 14-én a munkacsoport részletesen megbeszélte a munkacsoport eredményeit.

Letöltöm

D1.3 Együttműködési akcióterv

A miénkkel együtt két kutatási projekt is támogatást nyert a H2020 Transformations pályázatán: a SMOOTH és a PIONEERED. Őket itt, a honlapon is bemutattuk már. Velük folyamatosan egyeztetünk, közös rendezvényeket szervezünk és megosztjuk egymás eredményeit. A velük való együttműködés lépéseit és a közös rendezvényeket terveztük meg a mellékelt szakmai akciótervben. Mindent megteszünk azért, hogy együttműködésünk […]

Letöltöm

D6.1. Disszeminációs terv

A D6.1. Disszeminációs terv az Inclusion4Schools projekt kommunikációs és tudásátadási stratégiáját tartalmazza. Mivel a projekt az oktatási gyakorlatok átalakítására törekszik, nagyon fontos a projekt eredményeinek eljuttatása az oktatási intézményekhez, döntéshozókhoz, szülőkhöz, kutatókhoz. A szegregáció és az előítéletek felszámolása érdekében a széles nyilvánosságot is megszólítja a projekt. A projekt fórumot kínál az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek visszafordításával […]

Letöltöm

D7.1 – Minőségbiztosítási Terv

A D7.1 projekteredmény leírja azt az eljárást, amellyel az Inclusion4Schools összes projektfeladatának minősége ellenőrzésre kerül a projekt időtartama alatt. A Minőségbiztosítási Terv (QAP) meghatározza a belső minőségellenőrzések menetét, és felvázolja ezen eljárások egymáshoz való viszonyát. A projekteredmény összefoglaló határidőket is meghatároz, amelyeket az érintett partnereknek be kell tartaniuk. A Minőségbiztosítási Terv felsorolja a projekteredményeket továbbá […]

Letöltöm

Szakmai diskurzus

Szakmai diskurzusra szánt szövegeink jelenleg csak angol nyelven elérhetők, hamarosan lesz magyar nyelvű anyagunk is