Projekt tervezetek

D7.1 – Minőségbiztosítási Terv

A D7.1 projekteredmény leírja azt az eljárást, amellyel az Inclusion4Schools összes projektfeladatának minősége ellenőrzésre kerül a projekt időtartama alatt.

A Minőségbiztosítási Terv (QAP) meghatározza a belső minőségellenőrzések menetét, és felvázolja ezen eljárások egymáshoz való viszonyát. A projekteredmény összefoglaló határidőket is meghatároz, amelyeket az érintett partnereknek be kell tartaniuk. A Minőségbiztosítási Terv felsorolja a projekteredményeket továbbá meghatározza a projektpartnerek szerepét és felelősségét a projekt megvalósítása során. Leírja azt az eljárást, amellyel a minőségbiztosítást minden típusú dokumentum esetében el kell végezni. Végül, de nem utolsósorban, a Minőségbiztosítási Terv teljesítménymutatókat is biztosít, amelyek alapján a projekttevékenységek értékelésre kerülnek majd.