Szakmai eredmények

D1.1 Jelentés az első adatgyűjtésről a későbbi társadalmi hatáselemzéshez

Az Inclusion4Schools projekt indításakor a projekt partnerországaiban nagyszabású felmérést végeztünk. Megvizsgáltuk az iskolai statisztikákat, egységes kérdőívek kitöltésére hívtunk meg többszáz iskolát és szervezetet  és személyes interjúkat készítettünk iskolákkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. Előre meghatározott módszer szerint folyt a munka a négy országban, nagyjából párhuzamosan. A kérdőíveket és interjú kérdéseket egy nemzetközi munkacsoport állította össze, és közös módszertan szerint folyt a munka. A beérkezett válaszokat is közösen dolgoztuk fel. Ennek a többhónapos folyamatnak a lépeseit írtuk le és eredményeit foglaltuk össze az elkészült jelentésben. 

Aki kíváncsi arra, hogy milyen problémákkal néz szembe egy iskola Albániában, Bulgáriában, Szlovákiában vagy itthon, aki meg szeretné ismerni a megkérdezett pedagógusok három kívánságát, esetleg érdekli egy attitűd teszt felmérés első lépése, feltétlenül lapozzon bele a dokumentumba! Itt mutattuk be, hogyan kutattunk oktatási adatok után, hogyan választottuk ki és szólítottuk meg a projektben részt vevőket, milyen interjú módszereket alkalmaztunk és összefoglaltuk azzal az 55 szervezettel folytatott megbeszélés tapasztalatait is, akik nyitottak voltak az együttműködésre.

Az iskolák válaszaiból kiderül, hogy a közösségépítő rendezvényekre lenne a leginkább igényük a projekt által nyújtott szolgáltatások közül. Szükségük lenne plusz forrásokra az intézmények működtetéséhez és tanórán kívüli tevékenységek szervezéséhez. Az oktatásmódszertanban és a szülőkkel, a helyi közösséggel való szorosabb kapcsolat kialakításában is szívesen fogadnak támogatást.

Ezek az iskolák számos nehézséggel néznek szembe, és bár hivatalosan ugyanazt a tantervet követik, amit más közoktatási intézmények, a sajátos körülmények miatt más pedagógiai eszközök szükségesek. Általánosságban elmondható, hogy ezekben az iskolákban olyan pedagógusok dolgoznak, akik érzékenyek a diákok szociális problémái iránt.Munkaidejük jelentős részét töltik a gyerekek mentálhigiénés támogatásával, igyekeznek a tanulás módszerét és a számonkérést a gyerekek képességeihez igazítani, a családokat segíteni és motiválni.

Ez a felmérés jelentette további munkánk egyik alapját, ennek alapján tudtuk meghatározni mely iskolák kapcsolódnak be szívesen a projektbe és pontosan hogyan tudjuk őket segíteni.