Projekt beszámolók

MS11: Az első figyelemfelhívó rendezvény

A figyelemfelhívó rendezvény célkitűzései:

  • Kommunikáció az Inclusion4Schools projekt tevékenységeiről.
  • Az érdeklődő közönség és az érdekelt felek bevonása, akik a projekt eredményeit hasznosítják majd.
  • A projekt eredmények disszeminációja.
  • A figyelem felhívása a projekt témáira: oktatás, társadalmi integráció, társadalmi inklúzió, inkluzív pedagógia, a hátrányos helyzetűek, közösségi iskolák, közösségépítés, jó gyakorlatok, transzformatív gyakorlatok, iskola és közösség partnersége, iskola és egyetemek partnersége, oktatáspolitika, területi egyenlőtlenségek, társadalmi egyenlőtlenségek, romák, kisebbségek, szegregáció, átalakulás.
  • Közösséget teremt az iskolai inklúzió témájával fogalkozó szakértőknek.