John Wesley Theological College

Zsuzsanna Hanna BIRO Project Coordinator

az Inclusion4Schools projekt koordinátora, szakmai inspirátora. Először német nyelv és irodalom szakos tanárként (2000), majd általános és alkalmazott nyelvészként (2005) végzett az ELTE Bölcsészkarán, végül neveléstudományi kutatásokból szerzett PhD fokozatot ugyancsak az ELTE-n. Projektvezetőként létrehozta a Magyar Jelnyelvi Programirodát (2003), és évekig részt vett a jelnyelvoktatás fejlesztésében. Akadémiai tevékenységének kiemelt területe a neveléstudományi folyóiratok összehasonlító elemzése (2009), és egy neveléstudomány-történeti OTKA kutatásban való részvétel főállású tudományos munkatársként. Kutatásszervezői tevékenysége a Felsőoktatáskutató Intézetben kezdődött, ahol a „Magyar oktatás térképe” projekt megbízott vezetője volt, majd több nemzetközi (FP7-es) történet-szociológiai kutatásban vállalt kutatásszervezői munkát. 2008-tól az Educatio® interdiszciplináris folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 2018-tól vezeti a Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi tanszékét.

Mi motiválta arra, hogy egy ilyen témájú projektet vezessen?

„A legösztönzőbb tevékenység számomra mindig az, amely átformálhat engem. Nem a konkrét feladatok jelentenek izgalmat, hanem az út, ami a megoldásig vezet. Az Inclusion4Schools projekt ilyen értelemben egy igazi kihívást jelent. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség intézményei szoros kapcsolatban állnak a társadalom peremén élőkkel, a hontalanokkal, szegényekkel, kirekesztettekkel, így a témaválasztás magától értetődő volt. Ami mégis kihívást jelent, az a tevékenységünk maga. Figyelmeztettek minket: Ne legyenek túlzó elvárásaink. Ha szegregált településekkel, iskolákkal akarunk foglalkozni, sokféle buktatója lesz ennek, több ellenállásba fogunk ütközni az érintettek részéről és a környezetükben élők részéről, mint amennyi támogatás várható. Ezt tudtuk. A probléma nem csak összetett és mélyen gyökeredző, de maga alá temette már a csalódottság, a kilátástalanság és feladás érzése. Ahogy mondani szokás: innen jó felállni, innen jó elindulni. Innen kell nyerni.”

2020 novembere óta dolgozik a projektben.


Barbara SZUROMI
WP Manager (WP7)

A Wesley János Lelkészképző Főiskola projektasszisztense, a projektmenedzsment munkacsomag vezetője. Két évtizedes munkatapasztalattal rendelkezik területfejlesztés és uniós támogatással megvalósuló projektek kezelése terén, főleg az egészségügy és az oktatás területén. Számos projektben dolgozott projektmenedzserként: mind magyar operatív programok, mind nemzetközi programok (Erasmus, Interreg, Kultúra) finanszírozásában. Junior szakértőként dolgozott az Európai Bizottság egy Twinning Programjában három évig, majd egy évet töltött az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Fogyasztóvédelmi Bizottságának titkárságán.

Személyes motiváció: “2004 óta dolgozom európai uniós támogatással megvalósuló projektekben. Egy kis faluban élek és azért is dolgozom, hogy a két fiam és minden gyerek, aki vidéken él, ugyanolyan színvonalú oktatásban részesülhessen, mint bárhol máshol Magyarországon. A projektekben olyan feladatokat szeretek ellátni, amit mások általában nem: adminisztráció, határidők figyelése, költségvetési korlátok betartása, technikai dokumentumok elkészítése. Nyitott vagyok és szeretek tanulni a kollégáimtól, vezetőimtől. Lenyűgöz ennek a projektnek az innovativitása és a benne dolgozó emberek elkötelezettsége.”

2020 novembere óta dolgozik a projektben.


Flórián SÍPOS
PCO Assistant

Sipos Flórián társadalomtudós, történész, filológus, a Debreceni Egyetem munkatársa. Fő kutatásai az ifjúságszociológia, politikai/állampolgári részvétel, diskurzusanalízis, társadalmi innováció és társadalmi befektetések. 15 éves tapasztalata van az Európai Bizottság által finanszírozott nemzetközi projektek megvalósításában, mint a Life Long Learning, FP7, Horizon 2020 programok, jelenleg a ESFRI Roadmap 2021 Research Infrastructure keretében a GUIDE elindításán dolgozik, melynek célja az első európai születési kohorsz kutatás megvalósítása. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakértője, feladata, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a szolgáltatások közösségi tervezésével kapcsolatban.

Személyes motiváció: “Azért csatlakoztam a projekthez, mert teljesen azonosulni tudtam a céljaival: erősíteni a kapcsolatot a szegregált és iskolák és környezetük között, transzformatív gyakorlatok összegyűjtése és gondozása. A projektben máris rengeteg értékes tudásra tettem szert az oktatási innováció területén. Főként a projekt menedzsment területén támogatom a projektet, de a társadalmi innováció terén szerzett tapasztalatommal is szeretnék hozzájárulni a sikeres megvalósításhoz. “

2022 februárja óta dolgozik a projektben.

 


Éva THUN
WP Manager (WP4)

A Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) Neveléstudományi tanszékének óraadó oktatója, korábban a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének oktatója. Tudományos kutatásaiban/publikációiban főként (magyar és angol nyelven) a társadalmi nem, a multikulturalizmus és a társadalmi és kulturális esélyegyenlőség témáit dolgozza fel a közoktatásra és felsőoktatásra vonatkozóan – interdiszciplináris nézőpontot és kutatási módszereket alkalmazva. Doktori fokozatát (PhD) neveléstudományi kutatásokból szerezte az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, korábban MA fokozatot szerzett a Közép Európai Egyetem Gender Studies programjában, és még korábban orosz és angol szakos tanári diplomát, a KLTE-n. 2017-ben magyar szakértőként vett részt a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete EIGE/2016/OPER/08 vizsgálatában „Az európai oktatási rendszerek genderrel kapcsolatos kihívásai” címmel. 2010-ben, a gender esélyegyenlőségi intézkedések bevezetésének tematikus vizsgálatában az oktatás szférájában az Eurydice égisze alatt. Egyike azoknak az oktatóknak és kutatóknak, akik a Társadalmi Nemek Tanulmányok felsőoktatási képzések sorába való befogadása érdekében jelentős érdekérvényesítő felsőoktatáspolitikai tevékenységet végeztek, valamint a társadalomtudományi diskurzusokban a feminista elméletek interdiszciplináris alkalmazását forszírozzák. Jelenlegi kutatói érdeklődésének fókuszában a nő pedagógusok gender tudatosságának és ennek szakmai identitáskonstrukcióval való összefüggéseinek vizsgálata áll. Az 1990-es évek óta részt vesz társadalmi érdekérvényesítő közösségekben közéleti feminista aktivistakén, kihasználva a közösségi rádiózás lehetőségeit.

Személyes motiváció: “Munkám során számomra legispirálóbb a Zsolnai Józseffel való közös munka volt az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program fejlesztésében. Ez az 1980-as években induló program a tanulóközpontú (alternatív és konstruktív) pedagógiák előfutárának tekinthető. Az ÉKP program a pedagógiai fejlesztés széles módszertani palettájával dolgozva a tanulás támogatására teszi a hangsúlyt, és ehhez kínál a hagyományos pedagógiákban szokatlan tevékenységformákat, többségében hátrányos földrajzi régiókban és társadalmi környezetben működő iskolákban. Engem az itt szerzett tapasztalatok, a tanulók látványos haladása meggyőzött arról, hogy a helyi kisközösség kultúrájába való beágyazottság, a közösség összefogása az oktatási hatékonyság kulcsává válhat. Örülök annak, hogy az Inclusion4Schools projektben olyan újítások létrejöttének lehetek aktív részese, amelyekben várhatóan az értékteremtés nem külső normák szerint, hanem a kisközöségek önmegismerése során történik.”

2022 januárja óta dolgozik a projektben.


Edit GYŐRIK
Task Manager (T3.2)

A portál szakmai működtetésének feladat felelőse a projektben. Egész életében hátrányos helyzetű, középiskolából kimaradó fiatalokkal dolgozott. 1990-ben hozta létre a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumot, mely a középiskolákból kimaradt fiatalok iskolája. Az itt alkalmazott speciális módszertant segítő pedagógiának nevezték el, melyet több iskolafejlesztési programban is bevezettek. Mentorálás, tanácsadás, team munka témákban tart kurzusokat az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon. Jelenleg egy tanoda típusú intézmény szakmai vezetője. 2008 óta folyamatosan dolgozik iskolafejlesztési projektekben. Elsősorban a személyközpontú megközelítés, a diáktámogatás, a mentorálás mint segítő kapcsolat és a pedagógusok támogatása érdekli.

2022 novembere óta dolgozik a projektben.


György MÉSZÁROS Senior Researcher

Mészáros György, PhD habilitált egyetemi docens az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. 2009-ben szerezte meg doktori címét, 2016-ban habilitált. Évekig roma fiatalok között dolgozott középiskolai tanárként és azóta is folyamatosan bekapcsolódik különféle emancipációs kezdeményezésekben tanárokkal és más szakemberekkel dolgozva. Tagja a Helyzet Műhelynek, amely egy kritikai társadalomtudományi munkacsoport. Kutatásaiban a kritikai etnográfia perspektívája dominál, de érdeklődése több területre kiterjed: a nevelésfilozófia, a kritikai állampolgárság, a pedagógiai antropológia, a szexualitás vagy a társadalmi nem témáira is. Jelenleg a Neveléstudományi Intézetben a Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport vezetője, 2012 és 2018 között pedig az ATEE (Association for Teacher Education in Europe) az Európai Tanárképzési Egyesület vezető testületének tagja volt.

Személyes motiváció: “Mindenekelőtt apa vagyok és pedagógus, aki egy jobb társadalomért akar harcolni. Arra használom a kutatási kompetenciáim is, hogy ehhez a küzdelemhez hozzájáruljak. Etnográfusként és nevelésfilozófiával foglalkozó szakemberkénet az a célom, hogy a pedagógiai valóság mindennapjait értelmezve új kereteket kínáljak a változás, átalakulás és pozitív fejlődés dimenzióihoz. Hiszek a változás lehetőségében, de egyben tisztában vagyok azzal is mennyire mindnyájan a rendszerbe ágyazottan élünk. 7 évig dolgoztam Borsod megyében, egy második esély iskolában, többségében cigány fiatalok között. Ez a tapasztalat, és édesapám cigánykutató tevékenysége vezetett arra, hogy kritikai pedagógus legyek, és olyan kutatási és fejlesztési tevékenységekben vegyek részt, amelyek legalább ki tudják kezdeni a rendszerszintű igazságtalanságokat.”

2021 januárja óta dolgozik a projektben.

  


Fruzsina Márta TÓTH
Juinor Researcher

Junior Kutató, Wesley János Lelkészképző Főiskola. Tanulmányait Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) illetve Németországban (Humboldt Universität zu Berlin) és Hollandiában (University of Groningen) szociológia, nemzetközi tanulmányok és szociálpolitika szakokon folytatta.

2019 és 2021 között Bécsben, nemzetközi szervezeteknél szerzett szakmai tapasztalatot. Az EU Alapjogi Ügynökségénél (FRA) különböző nemzetközi adatfelvételek és kutatások előkészítésén és elemzésén dolgozott: FRA Fundamental Rights Survey, Roma Survey 2020, illetve az éves Fundamental Rights Report (Alapjogi Jelentés).

Személyes motiváció: “Azért csatlakoztam az Inclusion4Schools projekthez, mert hiszek abban, hogy minden gyermeknek joga van az elérhető és befogadó oktatáshoz. Az Inclusion4Schools projekt lehetőséget biztosít arra, hogy egy elhivatott csapatban, a szegregált térségekben működő iskolákkal közösen dolgozzunk ki olyan megoldásokat, amik az iskolák valós igényeire reflektálnak.”

2022 májusa óta dolgozik a projektben.


Anna TÁBOROSSY
Communication Assistant

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett szociálpolitika mesterképzésen. Mesterképzéses szakdolgozatát a felnőttek általános iskolai oktatásáról írta. Első munkahelyén hátrányos helyzetű gyermekeket támogató pályázati projektek szakmai asszisztenseként dolgozott. Mindig is érdekelte az írás, ezért kipróbálta magát kommunikációs területen is.

Személyes motiváció: “Az Inclusion4Schools projekt kommunikációs asszisztenseként kamatoztathatom szakmai tapasztalataimat, és egy számomra érdekes témával foglalkozhatom. Fontos a számomra, hogy értékteremtő munkát végezzek, egy összetartóbb társadalomért dolgozzam.”

2022 májusa óta dolgozik a projektben.


Judit FLEISCHER
Project Assistant

Előbb az ELTE BTK angol nyelvtanári szakán, majd az ELTE TÁTK szociológia szakán szerzett diplomát. Az angol szakos szakdolgozatának témája a csoportdinamika és az osztályokon belüli közösségépítés volt. A szociológia szakon pedig városszociológusként a közösségi mediáció használatával foglalkozott, hogy hogyan valósulhat meg tényleges és szisztematikus bevonás (lakossági és egyéb szereplők bevonása) a településfejlesztésben hosszabbtávú együttműködés keretein belül. Már pályakezdőként érdekelték azok a típusú kihívások, amik mélyebb értelmet adnak egy adott tevékenységnek. Ezért kezdett a kétezres évek elején egy elit gimnáziumban való tanítás mellett, dolgozók esti gimnáziumában is angolt tanítani, majd a Romaversitasos diákok angol tanítását is. Inkább gyakorlati emberként főként a civilszektorban dolgozott közösségre, fenntarthatóságra koncentráló projektekben. Valamint röviden a közszférában is, ahol mind tananyagíróként, mind trénerként a nem-formális- és az informális tanulás fontosságának és mikéntjének átadásán dolgozott pedagógusok számára, illetve erre képezte őket. A Tudatos Vásárlók Egyesületének innovatív, kis csoportos coaching módszertanán alapuló Ökokör programjának meghonosításában és kidolgozásában is részt vett. E program kulcsa és igazi nagy jelentősége abban rejlik, hogy a csoporttagokra felelős gondolkodóként, önmagukat döntéseikben és cselekedeteikben felnőttként kezelő, mindeközben őket egy közösségbe bekötő egyénként tekint. Ez sok jövőbemutató elképzelés megvalósulásának a kulcsa lehet társadalmunkban. Az évek folyamán coach, tréner, mediátor és közösségi mediátor végzettséget is szerzett.

Személyes motiváció: “Igazán fontosnak tartom, azt a fajta törekvést és felelősségvállalást, ami a társadalom peremre szorult csoportjainak kirekesztettségének hátterében meglapuló okainak széles körű értelmezésével, és az okok gyökerénél való gyakorlatias megközelítéssel segíti a szegregáció megszüntetését. Az Inclusion4Schools projekt átfogó szemléletével, szerteágazó tevékenységi körével és sokszínű csapatával erre esélyt látok. Megtiszteltetés e csapatban dolgozni.”

2022 januárja óta dolgozik a projektben.


Tamás TÓTH
Project Assistant

Tóth Tamás a Minority Rights Group Europe romajogok támogatásával foglalkozó közösségi kapcsolattartó munkatársa. Mielőtt csatlakozott az Inclusion4Schools projekthez, Tamás különböző, EU által finanszírozott kutatási projekteken dolgozott a nemek közötti egyenlőséggel és a társadalmi befogadással kapcsolatban egy Vilniusban, Litvániában található közpolitikai intézetben. Emellett egy évet töltött egy helyi civil szervezetnél, amely a menekültek, migránsok és korábbi elítéltek (re)integrációját segítette. Tamás a spanyolországi Barcelonában, a Pompeu Fabra Egyetemen szerzett kutatói mesterfokozatot szociológia és demográfia szakon. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Környezetmérnök BSc és Regionális és Környezetgazdaságtan MSc diplomát szerzett.

2022 november óta dolgozik a projektben.

Júlia VIDA
Task Manager, Communication Assistant

Vida Júlia az Inclusion4Schools közösségépítési csomagjának feladat felelőse és a projekt kommunikációs asszisztense. Eredetileg angol és spanyol szakos bölcsész és tanárként végzett az ELTE-n. Ezután ösztöndíjjal egy évet töltött az USA-ban szakmai gyakorlaton, oktatáspolitikával foglalkozó think tankek-nél. Hazatérte után számos európai uniós és hazai közoktatás-fejlesztési projekt munkatársa volt kutatóként, majd projektvezetőként, miközben tréneri, facilitátori és kommunikációs feladatokon is dolgozott. 2017-ben kitanulta a life coach szakmát is ,és azóta egyéni kliensek személyiségfejlesztésével is foglalkozik. 2019 óta a Zuniverzum ,városi öko-közösség alapító tagja. Jellemző rá a sokoldalúság: képes jól átlátni és összehangolni folyamatokat, miközben remekül végzi a kreatív feladatokat is és elemében van akkor is, ha emberekkel dolgozik.

Személyes motiváció: „A projekt azért tölt el különösen nagy lelkesedéssel, mert egyszerre fókuszál két szerintem alapvető fontosságú és egyben nagy kihívásokat tartogató területre: a társadalmi integrációra és a közösségfejlesztésre. Örömmel teszek azért, hogy a projekt minél mélyebb hatást érjen el mindkét téren.”

2022 november óta dolgozik a projektben.


Korábbi munkatársaink

János LADÁNYI
Scientific Advisor

Ladányi János 1949-ben született Újpesten. Középiskolába szintén Újpesten, a Könyves Kálmán Gimnáziumba járt. Egyetemi tanulmányait 1967-71 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Egyetemi doktori címét ugyanitt védte meg 1973-ban. Doktori értekezésének témája a szociális juttatások jövedelmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A szociológiai tudomány kandidátusa fokozatot 1987-ben nyerte el. Csanádi Gáborral közösen írt disszertációjának témáját Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásairól készített kutatásaik képezték. 1998-ban habilitált a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Az MTA doktora címet 2008-ban nyerte el a szociális és etnikai alapú lakóhelyi szegregációi formáinak Budapesten belüli változásaival foglalkozó értekezésével. 1975-2016 között dolgozott az időközben többször is nevet változtatott Közgazdaságtudományi Egyetem, ugyancsak többszöri névváltoztatáson átesett Szociológia Tanszékén. Különböző amerikai egyetemeken (University of Wisconsin, Madison, 1985; De Paul University, Chicago, 1986; Ball State University, Muncie, 1990; University of California, Los Angeles, 1999; Yale University, New Haven, 2000-2001) volt vendégoktató vagy vendégkutató. 2016 óta nyugdíjas.

Személyes motiváció: “Eddigi munkásságom során fontos szerepet kaptak a lakóhelyi és iskolai szegregációval, valamint a szociális és etnikai egyenlőtlenségekkel foglalkozó kutatások. Ez a projekt azért érdekel engem, mert lehetővé teszi, hogy kutatásaimat kiterjesszem a kutatásba bevont országokra.”

2021 januárja és júniusa között dolgozott a projektben.


Aladár HORVÁTH
Roma expert

Horváth Aladár tanár, néprajzkutató, roma polgárjogi politikus, aki 11 évig a Magyarországi Evangéliumi Testverközösség roma ügyi szakértőjeként dolgozott, három éve a Wesley János Lelkészképző Főiskolán tevékenykedik.

Pályafutását általános iskolai tanítóként kezdte Körömön és Miskolcon. A Phralipe Független Cigány Szervezet miskolci ügyvivője volt, és az első roma országgyűlési képviselők egyike a rendszerváltás után. Roma szószólóként vett részt az országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának munkájában. 1995 és 2010 között a Roma Polgárjogi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Vezető szerepe volt a polgárjogi mozgalom szakmai, ideolgóiai, módszertani irányításában, és a napi feladatokat is koordinálta. A RPA-hoz köthető az első roma képviseleti és kríziskezelő irodák létrehozása, a Roma Sajtóközpont, a Láthatatlan Kollégium és később a Romaversitas Alapítvány.

1997 és 2004 között a Ghandi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Irányítása alatt a Ghandi Gimnáziumot működtető alapítvány szakmailag és politikailag függetlenségét mind a kormányok, mind az Országos Roma Önkormányzat tiszteletben tartotta, és megépült az iskola új épülete és tornacsarnoka.

Szociálpolitikai és romaügyi tanácsadóként segítetette a Medgyessy- és Gyurcsány-kormány munkáját.

 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kifejlesztett és elindított egy kísérleti regionális fejlesztési programot (LÉTRA) négy magyarországi kerületben 2009-ben.

Számos publikáció, esszé és újságcikk szerzője politikai, civil és emberi jogi témákban. Első kötete, az Indulás – roma polgárjogi mozgalom a Wesley Kiadó gondozásában jelent meg 2017-ben. 2021-ben jelent meg A nemzeti(-)szocialista Miskoc című politikai-történelmi-szociológiai munkája az Oriold Kiadónál.

2021 decembere és 2022 decembere között dolgozott a projektben.


Tamás TÓTH
Researcher

Tóth Tamás, PhD a Wesley János Lelkészképző Főiskola adjunktusa. Doktori fokozatát az Alsó-Sziléziai Egyetemen szerezte 2019-ben, az Európai Pedagógusképzési Doktori Program (EDiTE) keretében. Főbb kutatási területei a kritikai pedagógia, politikai filozófia és a poszt-kvalitatív módszertanok a neveléskutatásban.

Személyes motiváció: “Az utóbbi években közép-kelet-európai gettóiskolákkal dolgoztam együtt. Minden esetben igyekeztem előmozdítani az iskola és az iskola közvetlen környezetének (helyi közösségek, civil szervezetek, állami intézmények stb.) együttműködését. Az iskolákban nyilvános eseményeket szerveztem tanárok, szülők, szociális munkások, politikusok és különböző társadalmi szereplők részvételével. Soha nem felejtem, milyen nehéz is volt elindítani ezeket a találkozókat, az emberek idegenkedtek egymástól és a helyzettől is. Azonban nagy hamar valami bűvöletes történt. Amint a résztvevők rájöttek, hogy voltaképp ugyanazokkal a gyerekekkel dolgoznak, játszanak, és élnek együtt, és hogy nagyon különböző dolgokat tudnak ezekről a gyerekekről, hirtelen úgy szóltak egymáshoz, mintha rég nem látott barátok lennének. Attól fogva bajtársakként tekintettek egymásra, mert hirtelen felismerték, hogy valami fontos dolgon osztoznak egymással: az új generációért és a közösségért vállalt felelősségen. Az Inclusion4Schools projekt számomra ennek a közös felelősségnek a hírnöke.”

2021 januárja és augusztusa között dolgozott a projektben.


Gyöngyvér ORSOVSZKY
Project Assistant

Projekt asszisztens a Wesley János Lelkészképző Főiskolán és ifjúsági programszervező a Kaptár Ifjúsági Klubban. Húsz éves szocio- és művészetterápiás, valamint tréneri tapasztalatait az oktatás területén óvodától középiskoláig, több intézményben, tanulócsoportban és tanár továbbképzésben kamatoztatta. Öt évig dolgozott egy második esély középiskola “befogadó programjában”, ahol a többségi iskolarendszerből kiszorult, hátrányos helyzetű fiatalok körében vezetett szociális kompetenciákat fejlesztő, közösségépítő foglalkozásokat művészetterápiás eszközökkel, változatos, innovatív programelemekkel, egyéni mentorálással. Számos Erasmus + nemzetközi projektben vett részt mint projektmenedzser, megvalósító tanár és művészetterapeuta, tanárképző tréner.

Ezen a területen eltöltött két évtizedes pályafutása során elkötelezetten tevékenykedett a társadalmi kirekesztés, marginalizálódás ellen különböző célcsoportok körében, úgymint sajátos nevelési igényű, nehéz szociális hátterű gyermekek és szüleik, korai iskolaelhagyó, lemorzsolódással veszélyeztetett tinédzserek és fiatal felnőttek.

Személyes motiváció: “Nagy lelkesedéssel tölt el, hogy részt vehetek az Inclusion4Schools projektben. Úgy gondolom, nagyszerű lehetőséget kínál a projekt ahhoz, hogy fontos szakmai lépések történjenek az egyenlőtlenségek és kirekesztés visszaszorítása érdekében a közoktatás világában. Meggyőződésem, hogy a valódi átalakuláshoz ilyen tudatos és innovatív koncepcióra van szükség, és számomra megtiszteltetés ilyen nagyszerű, elkötelezett szakemberekkel együtt dolgozni ebben a folyamatban. A szívemhez legközelebb álló része a projektnek a transzformatív oktatási ismeretek és gyakorlatok élményalapú módszertanának a megosztása és terjesztése az oktatási intézmények között. Hiszek abban, hogy a jó gyakorlatok adaptálásával, tudásmegosztással, tapasztalatcserével egymást tudják segíteni és támogatni az átalakulásban az iskolai közösségek.”

2021 februárja és szeptembere között dolgozott a projektben.