Oltalom Charity Society
Péter Tibor NAGY
Project Leader & WP Manager (WP2) & PLS

Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár, az MTA doktora neveléstudomány kandidátusa fokozatot szerzett (1991), majd a történettudomány kandidátusa fokozatot (1995), a Debreceni Egyetemen habilitált (2000), MTA doktora fokozatot  szerzett (2005). Az ELTE-n Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Elnyerte a Szociológiai Társaság Erdei Ferenc díját 1993-ban, 2011-ben pedig a Polányi Károly díjat a legjobb szociológiai könyvért. 2001-ben az ELTE Társadalomtudományi Kar Oktatás- és Ifjúságkutató Központ alapító tagja. A kilencvenes évek közepe óta részt vesz a neveléstudományi doktori képzésben. A Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályának elnöke. Az MTA neveléstörténeti albizottság korábban titkára, később tagja. Az MTA oktatásszociológiai albizottság tagja. Vezetőhelyettesként részt vett a Karády Viktor vezette: A közép-európai és balkáni oktatási elitről (http://elites08.uni.hu) című kutatásban, amelyet az Európai Kutatási Tanács finanszírozott. 2013. májusától az SSH-INTERCO projekt társvezetője. Ő adta ki a Magyar Zsidó Lexikon digitális változatát. Fő kutatási területe a közép-európai oktatás története, a nemzeti iskolapolitikák összehasonlító perspektívában, a szekularizáció és az egyházak társadalmi helyzete a mai Magyarországon,  társadalmi egyenlőtlenségek az oktatásban. 10 magyar nyelvű könyv és több mint 400 egyéb, több nyelven megjelenő könyv szerzője.

Személyes motiváció: “Vagy harminc éve írok arról tanulmányokat, hogy az iskola hogyan termeli újjá a társadalmi egyenlőtlenségeket, vélhetőleg azért is, mert nem nagyon tetszik nekem a dolog. Most megnézném, ki, mit, hogyan tesz ellene.”

2020 novembere óta dolgozik a projektben.


Yossi Korazim-Kőrösy
Scientific Advisor

Yossi Korazim-Kőrösy az izraeli Zefat Akadémiai Főiskola Szociális Munka Tanszékének egyetemi adjunktusa. Tanít továbbá a Tel Avivi Egyetem Nemzetközi Programjában, a Közegészségügyi Iskolában és a Tel-Aviv-Yaffa Akadémiai Főiskolán. Kurzusai témája a szociális jólét és szociálpolitika, közösségi szervezés, szervezetközi és interdiszciplináris együttműködések, valamint a válságkezelés. A Zefati Főiskolán a Multikulturális Közösségfejlesztés Interdiszciplináris Kutatóközpontját vezeti. Tanácsadóként dolgozik az izraeli Szociális Ügyek Minisztériumában, legutolsó megbízatása a közszférában a szakpolitikai-tervezési osztály vezetése volt. Többek között ő koordinálta a miniszterelnök veszélyeztetett gyermekek és fiatalok (interdiszciplináris) nemzeti bizottságát, valamint a helyi szociális jóléti rendszerek nemzeti reformbizottságát. Prof. Korazim-Kőrösy az izraeli Közösségfejlesztés Interdiszciplináris Fórum alapítója és első elnöke. A magyarországi születésű Prof. Korazim-Kőrösy a Közösségfejleszők Nemzetközi Egyesülete (IACD) és az (amerikai) Közösségi Szervezési és Szociális Igazgatási Szövetség (ACOSA) igazgatótanácsának tagja volt. Korábban igazgatótanácsi tagságai: Izraeli Szociális Munkások Szövetsége; Shatil – Új Zsidó Alap kapacitásépítő központ, és az Ossim Shalom – Szociális munkások a békéért és a jólétért. Prof. Korazim-Kőrösy a jeruzsálemi Héber Egyetemen szerezte meg a szociális munka alapdiplomáját és a közigazgatás mesteri fokozatát, valamint a New York-i Columbia Egyetemen a szociális munka doktora címet. Jelenlegi nemzetközi kutatási területei közé tartozik: kormányzat és civil társadalom közötti kapcsolatok, valamint a társadalmi változások makro-gyakorlati módszerei. Prof. Korazim-Kőrösy több mint 100 tudományos publikációval rendelkezik héber, angol és magyar nyelven.

2021 augusztusa óta dolgozik a projektben.


Edit GREKSA
Project Assistant

2000-ben Oktatáskutató Intézetben Nagy Péter Tibor mellet kezdtem el dolgozni kutatási asszisztenseként, főként OTKA kutatásokban. Ezt követően egy rövid kitérőt tettem, az ELTE-re mentem tanszékvezető személyi és kutatási asszisztenseként. 2007-ben az Oktatáskutató Intézet egyik kutatója az akkor induló TÁMOP kutatás szakmai asszisztensi munkakörét ajánlotta fel. 2015-ig több projektben kutatási asszisztensi, később szervezői pozícióban dolgoztam. Nagyon élveztem a feladatokat, a kollégákkal jó kapcsolatot ápoltam. Igazán nagy nevekkel volt szerencsém dolgozni és sokat tanultam tőlük. Képeztem magam, először pályázatíró tanfolyamot végeztem el sikeresen, ezt követően felsőfokú szakképzés keretében projektasszisztensi képesítést szereztem 2012-ben. 2015-2017 között az Oktatáskutató Intézetben működő tankönyvkiadóban dolgoztam. 2018-2021 között az Oktatási Hivatal EFOP kutatásában szakmai asszisztensi feladatot láttam el. Ez év elején Nagy Péter Tibor keresett meg, hogy az Inclusion4Schools projektben szívesen látna újra asszisztenseként. Megtisztelőnek tartottam és nagy örömmel fogadtam el a felkérést. Izgalmasnak és nagyon időszerűnek tartom a témát, amivel kapcsoltban most már együtt dolgozunk.

2021 januárja óta dolgozik a projektben.


Ágnes Kakasi
Project Assistant

Kakasi Ágnes az írországi Trinity College Dublinban szerezte meg Master of Philosophy diplomáját Etnikai és rassz tanulmányok szakon, majd három évet sikeresen teljesített az írországi Dublin Institute of Technology Transzkulturális Kutatási és Médiagyakorlat Központjának PhD programjában. Kutatási témája a bevándorló karakterek filmes reprezentációjára összpontosított a kortárs ír filmekben. Pedagógusként dolgozott minden iskolai szinten: általános iskolában, középiskolában és a felsőoktatásban. Emellett irodai asszisztensként szerzett munkatapasztalatot két magyarországi nemzetközi oktatási intézményben.
Személyes motiváció: “Hiszem, hogy az oktatás kulcsfontosságú eleme a társadalmi egyenlőtlenségek problémáinak kezelésében: ha a gyerekek részesei lehetnek egy befogadó oktatási környezetnek, úgy gondolom, nagyobb valószínűséggel lépik át a társadalmi határokat, és felnőttként aktívan fellépnek majd az igazságtalan vagy egyenlőtlen bánásmód ellen. Az Inclusion4Schools által végzett munka alapvető lépés a befogadó társadalom felé vezető úton.”

2022 áprilisa óta dolgozik a projektben.


Éva Gáti
Junior Researcher

Gáti Éva doktori tanulmányokat folytat a szociálpszichológia területén 2022 szeptembere óta. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult pszichológiát (BA, 2019) és kulturális pszichológiát az Amszterdami Egyetemen (Msc, 2022). Kutatásában azokat a szociálpszichológiai tényezőket vizsgálja, amelyek segítik vagy gátolják az egyént abban, hogy kiálljon az igazságtalanság ellen kollektív cselekvés keretében.

Személyes motiváció: “Azért csatlakoztam a projekthez, mert tenni akarok a roma gyermekeket sújtó rendszerszintű egyenlőtlenségek ellen az oktatásban.”

2022 novembere óta dolgozik a projektben.


Richárd Lakatos
Communication Assistant

Gyerekkorát Encsen töltötte, ahol elvégezte az általános iskolát és a gimnáziumot is. 2008-tól a Miskolci Egyetem hallgatója lett, ahol sikeresen megszerezte gazdaságinformatikus diplomáját. 2013-ban megalapította a Roma News Production YouTube csatornát, amely mára már több tízezer követővel bír. Filmrendezőként több kisebb filmfesztiválon is nyert és több díjra jelölték (48 Hour Film Project, CineFest). Az elmúlt években cégeknek és romákkal foglalkozó alapítványoknak segítette felépíteni online megjelenését és kommunikációját.
2022 augusztusa óta dolgozik a projektben.


Korábbi munkatársaink

Péter LUKÁCS
Scientific Advisor

1948-ban született. Jelenleg egyetemi tanár a Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékén, amelynek alapítója, és évekig vezetője volt. Pályája során tanított általános iskolában, középiskolában, majd neveléstudományi tárgyakat egyetemeken, főiskolákon. A székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán a Társadalom- és neveléstudományi tanszék vezetője, majd a főiskola főigazgatója is volt. Oktatásszociológusként dolgozott pályaválasztási tanácsadó intézetekben, több kutatóintézetben, az Oktatáskutató Intézetnek pedig főigazgató-helyettese, majd főigazgatója volt.

Évekig vezetett oktatáspolitikai műsorokat a Magyar Rádióban, tagja volt az Országos Köznevelési Tanácsnak, majd a Magyar Akkreditációs Bizottság különböző szakbizottságainak. Jelenleg is tagja az Educatio folyóirat és a Társadalom és oktatás c. könyvsorozat szerkesztő bizottságának. Közoktatási- és felsőoktatási szociológiai és politikai kérdések kutatásával foglalkozik.  

Miért veszek részt az Inclusion4schools kezdeményezésben?

“Azért, mert számomra a „szabadság, egyenlőség, testvériség” hármas jelszava ma is érvényes. Hiszek abban, hogy a demokratikus társadalom mindenki számára meg kell, hogy teremtse a feltételek lehető legnagyobb fokú egyenlőségét, és az ilyen társadalomnak szolidárisnak, toleránsnak és befogadónak kell lennie.”

2021 januárja és júniusa között dolgozott a projektben.


Ágnes KENDE
Senior Researcher

1995-ben végzett az ELTE Szociológiai Intézetében szociológusként, jelenleg a doktori fokozat megszerzésére készül az ELTE-n. 2008 óta számos EU által finanszírozott kutatási projektben dolgozott a CEU Politikai Tanulmányok Központjában, mint például az EDUMIGROM: Etnikai különbségek az oktatásban és a városi fiatalok eltérő kilátásai a kibővített Európában; Az iskolai lemorzsolódás csökkentése az EU-ban (RESL.eu); SALEACOM: Az iskolai és a tanulási közösségek közötti egyenlőtlenségek leküzdése: innovatív oktatás egy új évszázad számára; és a Szolidaritás az európai társadalmakban: szerepvállalás, társadalmi igazságosság és állampolgárság (SOLIDUS) projekt. Jelenleg az ETHOS – Az igazságosság és a méltányosság európai elmélete felé kutatási projektben dolgozik, amelynek célja az igazságosság és a méltányosság új integratív perspektívájának megteremtése a Közpolitikai Iskolában, valamint a Közép-európai Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Jogi Tanszékein az EDUC projektben „Az oktatási rendszerek jövőbeli kihívásai Közép-Kelet-Európában”, amelynek célja hogy felmérje öt közép-kelet-európai ország oktatási rendszerének képességét a különböző folyamatban lévő változásokra való reagálásra.

Korábban Ágnes újságíróként, rádiószerkesztőként és különféle szakpolitikai tanulmányok közreműködőjeként foglalkozott a romák helyzetével, később pedig szakértőként tevékenykedett az iskolai integrációs programok magyarországi megvalósításában.

Személyes motiváció: “Örömmel veszek részt olyan programban, ami a hátrányos helyzetű roma gyerekek inkluzív oktatásának megvalósításáért küzd, mivel ezt látom az egyetlen járható útnak hosszútávon, hogy a romákkal szembeni rendszerszintű rasszizmus enyhüljön, a velük szembeni, az élet minden területén megnyilvánuló diszkrimináció megszűnjön, az egyenlőtlenségek pedig csökkenjenek. Külön örömömre szolgál, hogy ebben a programban több országgal és többféle területről és háttérrel érkező szereplőkkel lehet együttdolgozni az inklúzió megteremtésén.”

2021 januárja és 2022 decembere között dolgozott a projektben.


Hanna SZEKERES
Junior researcher

Szekeres Hanna az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszékén oktató és kutató, végzett kísérleti (kvantitatív) szociálpszichológus. Évekig Izraelben élt (az alap- és mesterképzést is ott végezte), és dolgozott egy kutató csoportban, ahol az izraeli-palesztin konfliktus pszichológiai hátterét és konfliktuscsökkentő intervenciókat kutatták és emellett civil szervezeteknek nyújtottak képzéseket és tanácsadást. A doktorit itthon végezte az ELTE-n, és a disszertációs kutatása bystander intervencióval foglalkozik, mit teszünk, ha előítéleteknek vagyunk a szemtanúi, a (nem)beavatkozás valószínűsége, formái és hatásai. Mindemellett az utóbbi években részt vett vagy irányított olyan kutatási projekteket, amik a romákkal szembeni előítéletek természetét (különös tekintettel az iskolai diszkriminációra), illetve a potenciális előítélet-csökkentő intervenciókat vizsgálták.  

Személyes motiváció: “Az Inclusion4Schools projekt erőssége, hogy szerintem az egyik legnemesebb és legfontosabb társadalmi kihívást teszi fókuszba – a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai integrációját.”

2021 júliusa és 2022 novembere között dolgozott a projektben.


Milán BOGDÁN
Project Assistant

Bogdán Milán eredetileg élelmiszertudományi karon diplomázott, azonban már fiatalon felkeltette érdeklődését a növekvő szociális különbözőségek és az oktatási lehetőségek egyenlőtlenségének témája. Szülei évtizedes munkája az oktatásban és a roma kisebbség támogatásában Magyarországon végigkísérték gyermekkorát. A diploma megszerzése után kommunikáció és management területeken szerzett tapasztalatot Magyarországon és több európai országban. Az Oltalom projektasszisztenseként segíti a vezetők és az Inclusion4Schools csapat mindennapos munkáját.

Személyes motiváció: “Pozitív érzéseim vannak a projekt egészével és eredményeivel kapcsolatban. Úgy gondolom, a csapat kellőképpen motivált és minden képességgel rendelkezik, amelyek szükségesek a meghatározott célok elréséhez. Elengedhetetlennek találom az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, hogy a változásra vágyó, lemorzsolódott közösségekhez eljussunk, összekapcsoljuk őket egymással és segítsünk egymás tapasztalatainak megosztásában. Régóta szerettem volna oktatással kapcsolatos projektben dolgozni így az Inclusion4Schools nagy lehetőség számomra és érzem, hasznos tapasztalatokkal gazdagít. A csapat munkájához új ötletekkel, nyitottsággal és a felmerülő feladatok effektív megoldásával tudok hozzájárulni.”

2020 novembere és 2021 szeptembere között dolgozott a projektben.