Актуално

Всеки пети човек в ЕС е изложен на риск от бедност или социално изключване

.

Брюксел

Един от всеки пет човека в ЕС е в риск от бедност или социално изключване, отчита службата за статистика на съюза.

През миналата 2020 година 75,3 милиона европейци са били изложени на риск от бедност, 27,6 милиона са понесли сериозни материални и социални лишения, а 27,1 милиона са живяли в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност.

Общо 96,5 милиона човека или 21,9% от хората в ЕС са преживявали в условия с поне един от посочените 3 риска.

От тях около 5,9 милиона души са живеели в домакинства, в които са били налице едновременно и трите риска (бедност, сериозни материални и социални лишения и живеене в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност).

Между 27-те страни членки на ЕС с най-висок дял на населението, изложено на риск от бедност или социално изключване, е Румъния с 35,8%.

Следващи в класацията са България (33,6%), Гърция (27,5 %) и Испания (27.%)

Най-нисък дял на застрашените от бедност и социално изключване е бил отчетен в Чехия (11,5%), Словакия (13,8%), Словения (14,3%).

Източник: https://www.aa.com.tr/en/europe/1-in-5-people-in-eu-at-risk-of-poverty-social-exclusion/2393284