Актуално

Възгледите на по-младото поколение за това как тяхното образование ги подготвя за дигиталната ера на фона на COVID-19

Този работен документ представя резултатите от пилотно проучване COVID-19 Add-On, при което бяха проведени интервюта с деца и младежи между ноември 2020 г. и февруари 2021 г. в Естония, Германия, Гърция, Норвегия и Румъния, като се изследва и сравнява как децата и младите хора в различни страни възприемат използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието по време на пандемията от COVID-19.

С подхода на взаимодейственната етнография, възприет в европейския проект DigiGen, проучването набира информация за опита и възприятията на децата и младите хора за ИКТ в образованието по време на пандемията. Важно е да се отбележи, че децата и младите хора са включени в това изследване като съ- изследователи и експерти. По този начин констатациите от това пилотно проучване служат за по-нататъшно развитие и адаптиране на инструментите за основното проучване по темата за ИКТ в образованието. Но дори и на този етап документ дава представа за опита и мнението на децата и младите хора и гарантира, че техните гласове ще бъдат чути в професионалните образователни среди.

Източник: https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-younger-generations-views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-the-background-of-COVID-19-DigiGen-working-paper-no.-5.pdf