Актуално

Глобалното движение за трансформация на образованието – 2022 година

2022 г. беше година на важни етапи в глобалното движение за трансформация на образованието. На фона на тревожна образователна и бюджетна криза, призивът на ЮНЕСКО за поставяне на образованието на върха на политическия дневен ред отекна в целия свят с подновени национални и глобални ангажименти. Три световни конференции на ЮНЕСКО, фокусирани върху ранното детство, висшето образование и ученето през целия живот, предложиха обща визия и обещаха да стимулират напредъка през следващото десетилетие. Ето някои ключови моменти и теми, които белязаха тази „трансформираща“ година в образованието.

През 2023 г. ЮНЕСКО призовава за поддържане на силна политическа мобилизация около образованието и очертаване на стъпките за превръщане на ангажиментите и глобалните инициативи в действия. Международният ден на образованието, отбелязван в световен мащаб на 24 януари, ще бъде първото събитие за годината, което ще гарантира, че образованието е на върха на дневния ред на правителствата в контекста на глобална рецесия, нарастващи неравенства и климатичната криза.

Никога не е било толкова важно да преосмислим начина, по който учим, какво учим и как учим, както е посочено във водещия доклад на ЮНЕСКО за бъдещето на образованието, който призовава за нов социален договор за образование. Повратната точка е сега. Ето защо Генералният секретар на ООН свика срещата на върха за трансформиране на образованието през септември в Ню Йорк, за да обедини световните лидери и да постави образованието на върха на политическия дневен ред. Застъпниците на младежта бяха включени в целия процес, водещ до срещата на върха, и приеха Младежката декларация относно тяхната обща визия за трансформиране на образованието.

Да подготвим всеки учащ за климата: въз основа на знанията и практиката, натрупани в Образованието за устойчиво развитие, новото партньорство за екологично образование има за цел да предостави координирани и всеобхватни действия, които ще помогнат всеки учащ да придобие знания, умения, ценности и нагласи за справяне с изменението на климата и за насърчаване на устойчивото развитие.

Разширяване на публичното цифрово обучение: Глобална инициатива за публично цифрово обучение ще картографира и анализира съществуващите публични платформи и съдържание, за да помогне на страните да създават и развиват национални платформи; съпътствано от идентифициране и споделяне на най-добри практики и установяване на международни норми и стандарти за насочване на разработването на платформи. Инициативата има за цел да гарантира, че всеки учащ, учител и семейство могат да имат лесен достъп, да намират и използват висококачествено и съобразено с учебната програма дигитално образователно съдържание, за да подобрят своето обучение.

Бързо проследяване на равенството между половете в образованието: ЮНЕСКО и партньорите призоваха да бъде катализирно сътрудничеството и реформите по отношение на равенството между половете в и чрез образованието, заедно с Глобалната платформа за стимулиране на лидерството и отчетността.

Подобряване на достъпа за засегнатите от кризи деца и младежи: ЮНЕСКО заедно с партньори представи Ангажимент за действие за подобряване на достъпа и учебните резултати за деца и младежи, засегнати от кризи; за подпомагане на учителите и за увеличаване на финансирането чрез хуманитарни инструменти и инструменти за развитие. Инициативата е с фокус върху холистичния подход в здравния и социалния сектори.

Право на учене през целия живот – защо образованието за възрастни има значение: Днес в световен мащаб има 771 милиона неграмотни възрастни, а и много други нямат необходимите умения и знания, за да се ориентират в днешните все по-дигитални изисквания на 21-ви век. Докато участието в образованието за възрастни се разширява на някои места, достъпът до възможности за обучение остава дълбоко неравен. Слеедва да бъде засилена ангажираността на света към правото на учене през целия живот.    

  Източник