Актуално

Да започнем промяната заедно!

На 19-21 април 2024 г. в  хотел „Марина“ в Патинче се проведе обучение на педагози в рамките на нашия проект Inclusion4Schools, който е подкрепен от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз с договор № 101004653. Тридневното обучение се проведе под надслов „Да инициираме промяната заедно!“. 4К – Примери за добри практики в образованието – Комуникационни, творчески и подкрепящи общността примери за добри практики. Обучението беше ориентирано към развиване на приобщаващи и комуникативни нагласи. Програмата включваше семинари, упражнения, практикуване на примери за добри практики по темите на обучението.

Изпълнението на отделните упражнения и семинари беше разпределено през цялата продължителност на обучението в три дни. Първият ден започна с официалното откриване на програмата и представянето на проекта и обучението от д-р Мелинда Наги, д.м.н., заместник-ректор на Университета „Й. Селие“ и координатор на проекта Inclusion4Schools за Словашката република, и д-р Ева Тун, д.м.н., доцент и старши изследовател в Департамента по образование на Богословския колеж „Джон Уесли“ (J. Wesley Theological College). След началото на обучението участниците участваха в семинар на тема „Работа в екип и развитие на общността“ – примери за добри практики в духа на позитивната психология и приобщаващото образование. Програмата на обучението през втория ден беше разделена на сутрешна и следобедна програма. Сутринта се проведоха упражнения и семинари на тема „Самооценка и саморазвитие“ – примери за добри практики с използване на техники за преосмисляне, преоценка, и „Рефлексивно мислене и творчески подход“ – примери за добри практики в областта на рефлексивното мислене и творческия образователен подход. След обедната почивка участниците изпълниха ситуационни упражнения на тема „4К – Педагогически и ситуационни упражнения“- Примери за добри практики в духа на критичното мислене, комуникацията, творчеството и сътрудничеството. Участниците имаха възможност да изпробват упражненията за добри практики в различни форми, в малки и големи групи, представящи творческия процес и демонстриращи комуникационни подходи и богати междуличностни отношения. Обучението, семинарите и упражненията включваха и дискусии, обмяна на опит и размисли, които участниците имаха възможност да изразят както по време на цялата програма, така и по време на следобедния семинар. В последния ден на обучението, който беше и заключителен акт на тридневната програма, беше предоставено пространство за изразяване на мнения, размисли, оценки и заключения.

Тридневното обучение, озаглавено “Да започнем промяната заедно!” в рамките на проекта Inclusion4Schools, организирано от словашката страна на международния проект, премина успешно. Обучението се проведе с участието на четиридесет регистрирани учители от различни части на Словашката република. Университетски преподаватели отговаряха за менторството и провеждането на работни срещи, семинари и упражнения, а именно: д-р унив. Агата Чехиова, д.н., доцент в Педагогическия факултет на СУБ, м-р Анита Тот-Бакос, д.н., доцент в Педагогическия факултет на СУБ и старши научен сътрудник в Департамента по образование към Богословския колеж „Джон Уесли“, д-р Ева Тун, д.н. Въз основа на отзивите и мненията, изразени от участниците в обучението, може да се заключи, че обучението е изпълнило целите си, а именно да предложи на педагозите обучение за развиване на приобщаващи и комуникативни нагласи, адаптирани към образователната практика.

Снимки от обучението, илюстрираща отделните упражнения, семинари, работни срещи и продукти, създадени в рамките на отделните дейности.