Актуално

Докладът на ЮНЕСКО относно Образованието за устойчиво развитие

По време на Общото събрание на ООН, проведено на 11 октомври 2021 г. ЮНЕСКО представи своя доклад върху Образованието за устойчиво развитие (ОУР) в рамките на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

На 76-та сесия на Втория комитет на Общото събрание на ООН представители на държавите-членки и от системата на ООН обсъдиха начини за постигане на устойчиво развитие, включително за изпълнение на международните ангажименти за изменението на климата и споразуменията за финансиране за развитие. Дискутираха се и усилията, необходими за подобряване и ускоряване на ОУР в световен мащаб.

Прочетете повече: https://en.unesco.org/news/general-assembly-discusses-unescos-report-education-sustainable-development

Снимка: Robert Kneschke