Актуално

Една от най-важните задачи на нашата работа е вече изпълнена

Завършен е доклад, който представя резултатите от интервюта и анкетни проучвания в образователни институции в страните партньори по проекта Inclusion4Schools Албания, България и Унгария. Ако сте любопитни за проблемите, пред които се сблъскват училищата в Албания, България или Унгария, ако искате да узнаете най-важните желания на интервюираните учители, ако се интересувате от резултатите от проучване на нагласите, трябва да прочетете документ! Докладът описва как търсихме данни за образованието, как подбрахме и подходихме към участниците в проучването, какви проучвателни методи използвахме, както и обобщения опит от срещите с 55-те организации, които бяха отворени за сътрудничество. Докладът е достъпен на нашия уебсайт само на английски език. Скоро ще бъдат добавени данни и информация от Словакия.

https://inclusion4schools.eu/…/d1-1-report-on-the…/