Минало

Експерти обсъждат инструменти за измерване на факторите, влияещи върху предимствата и недостатъците на училището

На събитието, проведено в София, България на 5 юли, дискусията на експертната група беше фокусирана върху различните аспекти на събирането на данни за целите на разработването на политики в образователния сектор. Представени бяха академични и неправителствени институции, изследователи и ромски активисти. Дискусията за ситуацията в България предостави множество заключения за по-нататъшен анализ в рамките на проекта Inlcusion4Schools.