Актуално

Инструментариум за преподаване и учене

Инструментите, разработени от Фондация Образователен фонд (The Education Endowment Foundation, EEF) са предназначени за учители и училищни ръководители, които работят върху подобряване резултатите от обучението.

За набора инструменти

Инструментите се основават на реални данни от прилагането на определени подходи в училищата.

Те не правят категорични твърдения за това какво ще работи за подобряване на резултатите в дадено училище, а по-скоро предоставят информация за това какво би било полезно въз основа на практиката – най-вероятния сценарий за това, което може да работи във вашия собствен контекст.

Тъй инструментите не предоставят окончателни отговори, те не трябва да се използват самоцецлно. Вашата професионална преценка и опит също са необходими за това какво ще работи най-добре във вашето училище.

Научете повече: https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/using-the-toolkits

Източник: EEF

снимка Unsplash