Актуално

Инструмент за приобщаване дава “балансирана представа” за резултатите на училището

Инструментът EPI позволява училищните съвети да бъдат сравнявани въз основа на това доколко са приобщаващи.

Според нов инструмент за приобщаване по-големите институции постигат по-добри резултати на изпитите за по-бедните ученици, но са по-склонни от другите да отстраняват деца и да имат повече необясними напускания.

Мозъчният тръст на Института за образователна политика (EPI) стартира нов онлайн инструмент, който позволява сравняване на училищни групи въз основа на това доколко са приобщаващи.

Мерките включват приема, изключванията и постиженията на учениците в неравностойно положение.

Луис Ходж, заместник-директор на EPI, заяви, че тя иска да “насърчи по-балансирана картина на относителните силни и слаби страни на различните училищни групи”, вместо да се фокусира единствено върху постиженията.

В доклад, публикуван заедно с инструмента, се установява, че групите с десет или повече училища имат средно по-високи нива на постоянни отсъствия, отстраняване и необясними напускания в сравнение с по-малките.

Те обаче приемат повече ученици в неравностойно положение и постигат по-добри резултати за тези младежи.

Изследователите твърдят, че има “значително по-големи” разлики между видовете училищни групи.

Източник