Актуално

Международен ден на образованието

Шестият Международен ден на образованието се отбелязва на 24 януари 2024 г. под мотото “Учене за траен мир”. Светът е свидетел на рязко нарастване на насилствените конфликти, успоредно с тревожно увеличаване на дискриминацията, расизма, ксенофобията и речта на омразата. Въздействието на това насилие надхвърля всякакви граници, основани на географски принцип, пол, раса, религия, политика, офлайн и онлайн. Активният стремеж към мир е по-належащ днес от всякога: Образованието е в основата на това начинание, както се подчертава в Препоръката на ЮНЕСКО за образование за мир, права на човека и устойчиво развитие. Ученето за мир трябва да бъде трансформиращо и да спомага за овластяването на учащите с необходимите знания, ценности, нагласи и умения и поведение, за да станат носители на мира в своите общности.

Образованието е човешко право, обществено благо и обществена отговорност.

Днес 250 милиона деца и младежи не посещават училище, а 763 милиона възрастни са неграмотни. Тяхното право на образование се нарушава и това е неприемливо. Време е да променим образованието.

Снимка

Източник