Актуално

24 януари – Международен ден на образованието

През декември 2018 г. 24 януари беше обявен от Общото събрание на ООН за Международен ден на образованието, за да отрази значението на ученето за развитието и мира. Подобряването на образованието не трябва да се ограничава само като задача на институциите, всеки от нас има задължение да насърчава качественото образование. Осигуряване на достъп до образование е начин за мнозина да се измъкнат от бедността и да направи бъдещето по-добро.

Основната тема на тазгодишния 5-и Международен ден на образованието през 2023 г. е „инвестицията в хората и приоритет за образованието“. Най-голямата инвестиция, която всяка организация или институт може да направи, е да образова своите хора. Образованието дава възможност на хората да познават историята, географията и значимите промени в света. То засяга всеки аспект от живота като политика, здравеопазване, наука, технологии, философия, комуникация и лингвистика.

Без приобщаващо и качествено образование и възможности за учене през целия живот за всички, държавите няма да успеят да прекъснат цикъла на бедността, който поставя милиони деца, младежи и възрастни в незавидно положение.

Според ЮНЕСКО по света 244 милиона деца и младежи не посещават училище, а 771 милиона възрастни са неграмотни.

UNESCO