Актуално

Моралните ценности в пространството и във времето

Проектът VAST (Values Across Space & Time) изследва трансформацията европейските ценности, смятани за основни за формирането на устойчиви общности, и позволяващи на гражданите да живеят добре заедно, като: свобода, демокрация, равенство, толерантност, диалог, човешко достойнство, върховенство на закона.

За изследване на миналото на ценностите, проектът проследява как разказите изразяват възникващите ценности. Разказите, пресъздадени чрез формите на изкуствата (старогръцки трагедии), науката (текстове от Ренесанса и Научната революция от 17-ти век) и фолклора (приказки), са избрани така, че да представят различни места и значими моменти от европейската история.

Чрез усъвършенствани техники и цифрови инструменти VAST изследва как значението на конкретни ценности е било изразено, трансформирано и възприето във времето и как моралните ценности се изразяват в съвременните общества.

За повече информация натиснете тук.