Актуално

Общностно събитие в училище “Христо Ботев гр. Лом,

О\бщностното събитие в ОУ „Христо Ботев” гр. Лом, България, партньор на проекта Inclusion4Schools, беше посветено на 160-годишнината от създаването на учебното заведение. В празничното събитие участваха кметът на Лом, представители на Министерството на образованието и науката, директори и учители от града, ученици, родители и граждани от квартала.