Актуално

Онлайн комуникационни платформи за партньорства между училища и университети на национално ниво

Радваме се да споделим нашия нов доклад по проект Inclusion4Schools за онлайн платформите за комуникация и партньорства между училища и университети на национално ниво.